sl  en

V izdelavi

Na zadnji dan leta 2013 je bilo na UP IAM 63 zaposlenih. Od tega je bilo 56 raziskovalcev, direktor in svetovalka direktorja ter 6 administrativnih delavcev.