sl  en

Novice

torek, 23. junij 2015, 00:00

Javni razpis za mlade raziskovalce v letu 2015

V letu 2015 je Univerza na Primorskem na podlagi Javnega razpisa za dodelitev mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2015  (Ur. l. RS, št. 9/2015, z dne 13. 2. 2015) pridobila 4 mentorska mesta za mlade raziskovalce, od tega enega (1) na UP IAM, in sicer:

izr. prof. dr. Štefko Miklavič (1.01 Matematika) PREDSTAVITEV

Javni razpis za kandidate mlade raziskovalce v letu 2015
Rok prijave 20. julij 2015.

JAVNI RAZPIS
NAVODILA 
PRIJAVNI OBRAZEC (UP-MR-Prijava/2015)
IZJAVA 1 (UP-MR-Izjava-1/2015)
IZJAVA 2 (UP-MR-Izjava-2/2015)
IZJAVA 3 (UP-MR-Izjava-3/2015)
POTRDILO IN OCENJEVALNI LIST (izpolni mentor)
LISTA MENTORJEV

Public Tender for Young Researchers Candidates for the Year 2015
Deadline: 20 July 2015.

PUBLIC TENDER
INSTRUCTIONS ON HOW TO APPLY
APPLICATION FORM (UP-MR-Application/2015)
STATEMENT 1 (UP-MR-Statement-1/2015)
STATEMENT 2 (UP-MR-Statement-2/2015)
STATEMENT 3 (UP-MR-Statement-3/2015)
CONFIRMATION AND EVALUATION SHEET (completed by mentor)