sl  en

Novice

petek, 5. avgust 2016, 00:00

UP IAM NOSILEC ŠE ENE COST AKCIJE

S 1.8.2016 je UP IAM postal nosilec še ene COST akcije - Zmogljivost bio gradbenih materialov (Performance of bio-based building materials).

Kratek opis akcije:
Ohranjanje in razširjanje tržnega potenciala bio gradbenih porizvodov v notranji in zunanji konstrukciji ostaja ena izmed ključnih aktivnosti za evropsko lesno in biotehnološko industrijo. Podatki o zmogljivostih številnih "okolju prijaznih" gradbenih materialov so pomanjkljivi, prav tako pa niso na voljo ustrezne in popolne metode za testiranje njihove odpornosti na plesen, madeže in razpadanje. Podobnosti o nevarnostih razpadanja in posledičnih podnebnih obremenitev ter s tem povezanimi zmogljivostmi bio gradbenih materialov, še niso bile ustrezno prepoznane.

Zato bo akcija ponudila platformo za mreženje in znanstveno izmenjavo med različnimi disciplinami, kot so znanosti o materialih, lesnih tehnologijah, biologiji, biotehnologiji, gradbeni fizik in inženirstvu. Zahteve potrošnikov in njihove želje lahko omejujejo razvoj modelov zmogljivosti in storitev predvidevanja življenjskega cikla, zato bomo upoštevali tudi estetične vidike in funkcionalnost gradbenih delov.

S koordiniranimi akcijami za vključitev biorazgradljivosti bio gradbenih produktov želimo preprečiti grožnjo bio gradbenim materialom in s tem pripomoči k uporabi nizkoogljičnih gradbenih materialov v Evropi.