sl  en

Novice

torek, 17. februar 2015, 00:00

Dr. Andreja Kutnar članica sveta Sveta za trajnostni razvoj in varstvo okolja

Irena Majcen, ministrica za okolje in prostor je 5. februarja 2015 s sklepom ustanovila Svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja, v katerega je imenovala 14 članov. Med njimi je tudi doc. dr. Andreja Kutnar, v. d. predstojnice Oddelka za tehnologijo.

Naloge Sveta zajemajo obravnavo in sprejem stališč, ter podajanje mnenj in pobud ministrici na področjih: 

  • stanje in trendi na področju varstva okolja in trajnostnega razvoja doma in v tujini,
  • strategije, programi in načrti na področju varstva okolja ter trajnostnega razvoja,
  • zakonodajno urejanje varstva okolja in trajnostnega razvoja,
  • delovanje države in občin v zvezi z varstvom okolja ter trajnostnega razvoja,
  • posamezna pereča vprašanja obremenjevanja okolja in trajnostnega razvoja,
  • pobude javnosti,
  • drugih vprašanj na zaprosilo ministra ali na lastno pobudo.