sl  en

Novice

petek, 9. september 2016, 00:00

JAVNI RAZPIS ZA KANDIDATA ZA MLADEGA RAZISKOVALCA V LETU 2016

Objavljen je Javni razpis za izbor kandidata za mladega raziskovalca, ki se bo usposabljal v okviru raziskovalnega programa Univerze na Primorskem na članici Inštitut Andrej Marušič za pridobitev doktorata znanosti. 

JAVNI RAZPIS ZA KANDIDATA ZA MLADEGA RAZISKOVALCA V LETU 2016

Univerza na Primorskem na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 22/2006–UPB1, 61/2006-ZDru-1, 112/2007, 9/2011, 57/12-ZPOP-1A) in 102. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 4/2011, 72/2011, 45/2012, 96/2013, 100/2013, 92/2014) ter v skladu z obvestilom Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: ARRS) o potrditvi predlaganih mentorjev mladim raziskovalcem za leto 2016 (št. 6316-2/2016-378 z dne 10. 6. 2016), sprejetem na podlagi Javnega poziva za dodelitev mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2016 z dne 11. 2. 2016, objavlja Javni razpis za kandidata za mladega raziskovalca v letu 2016.

Predmet javnega razpisa je izbor kandidata za mladega raziskovalca, ki se bo usposabljal v okviru raziskovalnega programa Univerze na Primorskem na članici Inštitut Andrej Marušič za pridobitev doktorata znanosti.

IME IN PRIIMEK MENTORJA

RAZISKOVALNO PODROČJE MENTORJA

RAZISKOVALNI PROGRAM (RPROG)

ČLANICA UP

izr. prof. dr. Enes Pasalic

2.07.00 Tehniške vede / Računalništvo in informatika

P3-0384 Živ? Živ! Raziskovanje in preprečevanje samomora

Inštitut Andrej Marušič

 

Predstavitev mentorja v letu 2016 je dostopna na spletni strani Univerze na Primorskem v rubriki RAZISKOVANJE – MLADI RAZISKOVALCI .