sl  en

Novice

torek, 27. maj 2014, 14:37

JAVNI RAZPIS ZA MLADE RAZISKOVALCE V LETU 2014

Univerza na Primorskem vsako leto objavi javni razpis za mlade raziskovalce pri mentorjih, izbranih na javnem razpisu ARRS, v okviru znanstvenih ved in na izbranih raziskovalnih področjih. 

V letu 2014 je UP razpisala 7 mest za nove mlade raziskovalce pri mentorjih, ki so bili izbrani na Javnem razpisu za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2014 - razpis v letu 2013 (Ur. l. RS, št. 29/13).

JAVNI RAZPIS ZA KANDIDATKE IN KANDIDATE ZA MLADE RAZISKOVALCE V LETU 2014

Na UP IAM lahko za mesto mladega raziskovalca kandidirate pri:

Kandidati morajo vloge oddati do vključno petka, 11. julija 2014.

Za več informacij vam je na voljo Olga Kaliada: olga.kaliada@upr.si, 05 611 75 99.

Public Tender for Young Researchers Candidates for the Year 2014 - public tender and it's documentation is also available in ENGLISH.
http://www.upr.si/index.php?page=ac_content&item=124