sl  en

Novice

petek, 16. september 2016, 00:00

Javni razpis za mladega raziskovalca v letu 2016

Rok prijave: 22. september 2016 do 14. ure

Javni razpis
Prijavni obrazec
Izjava
Navodila
Ocenjevalni list za mentorja MR

MENTOR

RAZISKOVALNO PODROČJE RAZISKOVALNI PROGRAM ČLANICA UP PREDSTAVITEV MENTORJA IN PROGRAMA USPOSABLJANJA MR
prof. dr. Dragan Marušič 1.01 Naravoslovje / Matematika P1-0285 Algebra, diskretna matematika, verjetnostni račun in teorija iger Inštitut Andrej Marušič predstavitev
 

 


Rok prijave: 23. september 2016 do 14. ure

Javni razpis
Prijavni obrazec
Izjava
Navodila
Ocenjevalni list za mentorja MR

MENTOR

RAZISKOVALNO PODROČJE RAZISKOVALNI PROGRAM ČLANICA UP PREDSTAVITEV MENTORJA IN PROGRAMA USPOSABLJANJA MR
izr. prof. dr. Enes Pasalic 2.07.00 Tehniške vede / Računalništvo in informatika P3-0384 Živ? Živ! Raziskovanje in preprečevanje samomora Inštitut Andrej Marušič predstavitev

 

Public tender for young researcher candidates for the year  2016

Deadline: 22 September 2016 till 2 p.m

Public tender
Application form
Statement
Instructions
Confirmation and evaluation sheet of the mentor

MENTOR

RESEARCH FIELD RESEARCH PROGRAMME UP MEMBER PRESENTATION OF THE MENTOR AND THE RESEARCH TRAINING PROGRAMME
Prof. Dragan Marušič, PhD 1.01 Natural sciences and mathematics / Mathematics P1-0285 Algebra, discrete mathematics, probability and game theory Andrej Marušič institute presentation
 

 

Deadline: 23 September 2016 till 2 p.m

Public tender
Application form
Statement
Instructions
Confirmation and evaluation sheet of the mentor

MENTOR

RESEARCH FIELD RESEARCH PROGRAMME UP MEMBER PRESENTATION OF THE MENTOR AND THE RESEARCH TRAINING PROGRAMME
Assoc. Prof. Enes Pasalic, PhD 2.07.00 Engineering sciences and technologies / Computer science and informatics P3-0384 Alive? Alive! Research and prevention of suicide Andrej Marušič institute presentation