sl  en

Novice

četrtek, 17. marec 2016, 00:00

»Karierne poti tujih raziskovalcev na Univerzi na Primorskem«

Koper, 16. 3. 2016  – Univerza na Primorskem je v sredo, 16. 3. 2016, v sodelovanju s Centrom Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja  (CMEPIUS) –  krovno organizacijo in servisnim centrom EURAXESS  v Sloveniji, organizirala okroglo mizo z naslovom »Karierne poti tujih raziskovalcev na Univerzi na Primorskem«.

 

Na njej so nekateri tuji raziskovalci, zaposleni na Univerzi na Primorskem, osvetlili svoje izkušnje mobilnosti raziskovalca in spregovorili o izzivih, s katerimi so se srečali pri selitvi iz svoje države v Slovenijo ter karierni poti, ki jo trenutno gradijo na Univerzi na Primorskem.

Predstavnica CMEPIUS, Maja Godejša, je uvodoma predstavila osnovne informacije o mreži EURAXESS in storitvami, ki jih mreža nudi mobilnim raziskovalcem[1].

V nadaljevanju je izr. prof. dr. Boris Kavur, prorektor za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo Univerze na Primorskem, tuje raziskovalce izzval z različnimi vprašanji, vezanimi na njihovo karierno pot na Univerzi na Primorskem. Amy Simmons, Michael Burnard in dr. Matthew Schwarzkopf so raziskovalci, ki raziskujejo na področju znanosti o lesu in so prišli iz Združenih držav Amerike. Alejandra Ramos Rivera iz Mehike, izr. prof. dr. Istvan Kovacs (prihaja iz Madžarske in v Kopru živi že več kot deset let) ter Safet Penjić iz Bosne in Hercegovine, so raziskovalci, ki so na Univerzo na Primorskem prišli zaradi izjemnih pogojev za študij in raziskovanje matematike.

Vsi imajo tako z Univerzo na Primorskem, mestom Koper kot s Slovenijo zelo pozitivne izkušnje, še posebej v izzivih, s katerimi se srečujejo ob učenju slovenskega jezika, delu na znanstveno-raziskovalnem področju, odprtostjo Univerze in prijaznostjo prebivalcev v okolju.

Skupna težava vsem, ob prihodu v Slovenijo, je bilo pridobivanje vseh potrebnih dovoljenj za bivanje in delo v Republiki Sloveniji. Velika ovira na poti do mednarodne odprtosti in privlačnosti Slovenije za mobilnost tujih raziskovalcev sta tudi nizko plačilo za opravljeno delo v primerjavi z drugimi evropskimi državami in davčna politika naše države.

Univerza na Primorskem, na kateri je trenutno zaposlenih 35 tujih raziskovalcev, bo še naprej skozi polno odprtje v svet s svojo znanstveno odličnostjo omogočala celostno izražanje svoje univerzalne vloge tako z domačimi kot tujimi raziskovalci.

Nekaj foto utrinkov z okrogle mize.

 

 

[1] EURAXESS - Raziskovalci v gibanju' je iniciativa Evropske komisije namenjena spodbujanju mednarodne mobilnosti raziskovalcev, postavitvi transparentnega in enotnega trga za zaposlovanje raziskovalcev, povezovanju akademske sfere in industrijskega sektorja in postavitvi skupnega evropskega raziskovalnega prostora. Euraxess informacijski center je namenjen informiranju in pomoči tujim raziskovalcem pri njihovi mobilnosti in bivanju v Sloveniji. Informacije, ki jih nudi informacijski center, zajemajo pogoje in postopke vstopa v državo, informacije o formalnih postopkih pridobivanja dovoljenj za prebivanje in delo ter informacije in nasvete o vsakodnevnih vidikih bivanja v Sloveniji. Storitve EURAXESS informacijskega centra so na voljo vsem tujim raziskovalcem, ki že bivajo v Slovenji ali o tem šele razmišljajo.