sl  en

Novice

četrtek, 2. april 2015, 00:00

Med projekti sodelovanja med Slovenijo in ZDA kar 7 na UP IAM

ARRS je objavila seznam odobrenih projektov bilateralnega sodelovanja med Slovenijo in ZDA v letih 2015 – 2016. Med njimi je 7 na UP IAM in 1 na UP FAMNIT.

Projekti predstavljajo nova pomembna sodelovanja in utrditve dosedanjih, predvsem pa predstavljajo tudi razširjen spekter raziskovalnih področij, na katerih bo potekalo. Vsa sodelovanja so pomembna za razvoj in mednarodno vpetost, posebno pa velja izpostaviti vzpostavljeno sodelovanje s Stanford University.

Tako so bili pridobljeni projekti:

  • dr. Vladimirja Batagelja z dr. Juretom Leskovcem (Stanford University) na projektu Snap.py - Pythonski vmesnik za knjižnico za delo z velikimi omrežji SNAP/Snap.py - a Pythonic interface to the large network analysis library SNAP
  • dr. Klavdije Kutnar z dr. Christopherjem Huntom (US Forest Service, Forest Products Laboratory)  na projektu Določevanje lastnosti termo-hidro-mehansko zgoščenega lesa z dinamično mehansko analizo (DMA)/The Use of Dynamical Mechanical Analysis (DMA) to Characterize Thermo-Hydro-Mechanically Densified Wood
  • dr. Dragana Marušiča z dr. Markom Nomanom Ellighamom (Vanderbilt University) na projektu Hamiltonskost točkovno tranzitivnih grafov/Hamiltonicity of vertex-transitive graphs
  • dr. Štefka Miklaviča z dr. Paulom Terwilligerjem (University of Wisconsin - Madison) Dvodelni razdaljno-regularni grafi: nerazcepni T-moduli s krajiščem 2/Bipartite distance-regular graphs: irreducible T-modules with endpoint 2
  • dr. Enesa Pasalica z dr. Stanico Pantelimon (Naval Postgraduate School) na projektu Kriptografske Boolove funkcije in teorija grafov/Cryptographic Boolean Functions and Graph Theory
  • dr. Dragana Stevanovića z dr. Russom Woodroofom (Mississippi State University) na Neenakosti prepletanja za simplicialne komplekse/Interlacing inequalities for simplicial complexes
     
  • dr. Nejca Šarabona z dr. Markom L. Latashem (Motor Control Laboratory at The Pennsylvania State University) na temo Posturalne funkcije pri starejših odraslih in pri bolnikih z nevrološkimi obolenji/Postural functions in older adults and in neurological disease patients

Na UP Famnit pa je bil v izvajanje sprejet projekt dr. Dušanke Janežič z dr. Bernardom R. Brooksom (NIH/NHLBI/Lab. of Computational Biology) na temo Razvoj računalniških algoritmov za simulacijo molekulske dinamike/Computer Algorithm Development for Molecular Dynamics Simulation