sl  en

Novice

ponedeljek, 19. januar 2015, 00:00

Mednarodna poletna šola v soorganizaciji UP in OSU

Univerza na Primorskem v sodelovanju z Oregon State University (OSU) med 15. in 30. junijem 2015 organizira mednarodno poletno šolo Production of Housing in Europe: Innovation, Conservation and Design with Natural Resources. Poletna šola, ki bo udeležencem prinesla 6 KT, bo potekala v Švici, severni Italiji, Sloveniji in Avstriji, udeležili pa se je bodo tudi študentje OSU.

Več o vsebini, programu in postopku prijave si lahko preberete na tej povezavi in spodaj. Rok za prijavo je 1. marec 2015. 

Vabljeni k udeležbi vsi, ki vas zanima raba obnovljivih virov pri ustvarjanju kvalitetnega in zdravega bivalnega okolja!

Production of Housing in Europe: Innovation, Conservation and Design with Natural Resources

V sklopu poletne šole bodo študentje spoznavali tradicionalno in sodobno arhitekturo grajenega okolja in primere dobrih praks rabe lesa v omenjenih štirih državah. Primeri so skrbno izbrani, zato se bodo študentje imeli priložnost srečati s širokim spektrom tradicionalnih, sodobnih in inovativnih rab obnovljivih virov, ki soustvarjajo kvalitetno in zdravo bivalno okolje, obiskali pa bomo pa tudi proizvodne obrate in laboratorije, v katerih procese in produkte razvijajo oz. proizvajajo.

Mednarodna izkušnja udeležbe na poletni šoli bo imela poleg pridobivanja znanja, bistvenega za sedanje in bodoče delovanje v okolju, ki stremi k bioekonomiji, za študente posebno vrednost tudi z vidika druženja s sovrstniki iz OSU iz ZDA, ETH Zürich iz Švice in Salzburg University of Applied Sciences iz Avstrije. Študentje bodo z udeležbo na mednarodni poletni šoli pridobili naslednje splošne kompetence:

 • zmožnost kritičnega in samokritičnega mišljenja,
 • sposobnost generiranja novih (kreativnih) idej,
 • uporaba pridobljenega znanja v praksi, 
 • usposobljenost raziskovanja na ustrezni ravni,
 • uposobnost za konstruktivno interakcijo z drugimi, ne glede na njihovo kulturno ozadje ter spoštovanje različnosti,
 • sposobnost prevzemanja pobud ter spodbujanja podjetniške in intelektualne radovednosti 
 • sposobnost vrednotenja in ohranjanja kakovosti dela,
 • usposobljenost za delo v mednarodnem okolju.

  

Kdo se lahko udeleži mednarodne poletne šole?

Dodiplomski in podiplomski študentje, ki jih zanima obravnavana tematika. Število mest je omejeno (15 za študente iz Slovenije, 15 za študente OSU in 5 za študente iz drugih držav).

Bo udeležba na mednarodni poletni šoli tudi kreditno ovrednotena?

Da. Udeleženci bodo na podlagi Meril za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS in ob upoštevanju obremenitve študentov prejeli 6 KT. Pred dodelitvijo 6 KT bodo morali izpolniti še naslednje obveznosti:

 • prisotnost na dveh pripravljalnih srečanjih pred mednarodno poletno šolo (v maju 2015),
 • priprava predstavitve o življenju in študiju v Sloveniji, ki jo bodo predstavili na prvem srečanju s študenti iz OSU v Zürichu v Švici,
 • priprava in oddaja dnevnika, v katerem bodo po navodilih izvajalcev spremljali dogajanje in vsebine celotnega 14-dnevnega potovanja po štirih evropskih državah v sklopu poletne šole,
 • priprava poročila ob zaključku poletne šole.

Kateri predavatelji bodo izvajali poletno šolo?

Mednarodno poletno šolo bodo strokovno vodili prof. dr. Eric Hansen (OSU, ZDA), izr.prof. dr. Chris Knowles (OSU, ZDA) in doc. dr. Andreja Kutnar (UP, SLO).

Koliko stane udeležba na mednarodni poletni šoli in kaj je vključeno v ceno?

Udeležba na mednarodni poletni šoli stane 1.500 EUR in vključuje stroške celotnega avtobusnega prevoza (Koper – Zürich – Koper z vsemi vmesnimi destinacijami), nočitve z zajtrki, vstopnine in strokovna vodenja. Organizirana kosila in večerje po programu so vključeni v ceno, nekaj obrokov pa je tudi v lastni organizaciji in na lastne stroške (glej program). Znesek (s pripisom Mednarodna poletna šola z OSU) je potrebno v celoti nakazati na račun UP FAMNIT (podatki o bančnem računu (IBAN) in naslovu so objavljeni na tej povezavi) najkasneje do 1. 6. 2015.

Kako in do kdaj se lahko prijavim?

Prijave sprejemamo do 1. 3. 2015 na elektronski naslov andreja.kutnar@upr.si. Prijava mora vsebovati naslednje podatke:

 • ime in priimek,
 • naslov stalnega prebivališča,
 • univerza in fakulteta, na kateri je študent vpisan,
 • datum, kraj in država rojstva,
 • državljanstvo,
 • kratko motivacijsko pismo.

Podroben program mednarodne poletne šole (v angleškem jeziku):

Day 1 (Tuesday 16th): Acclimatization and introductions

Deprature from Slovenia in early morning hours (for students from Slovenia)
Group Lunch at Youth Hostel Zurich – get to know you

Walking tour through Zurich
Multi-story wood building in bank district of downtown – TA Media 
Dinner on your own
Overnight in Zurich (accommodation: Youth Hostel Zürich, Mutschellenstrasse 114, 2. Wollishofen-Enge, 8038 Zürich)

Day 2 (Wednesday 17th): Hiking and visit to Alpine forests

Bus to Alps
Group box lunch
Dinner on your own
Overnight in Zürich
(accommodation: Youth Hostel Zürich, Mutschellenstrasse 114, 2. Wollishofen-Enge, 8038 Zürich)

Day 3 (Thursday 18th): University visit and wooden bridges

ETH Zürich – wooden office building (including lunch with the ETH students) 
Group lunch at ETH
Wooden bridges and Rhein falls
Dinner on your own
Overnight in Zurich 
(accommodation: Youth Hostel Zürich, Mutschellenstrasse 114, 2. Wollishofen-Enge, 8038 Zürich)

Day 4 (Friday 19th): Luzern and on to Milan

Historical bridge and medieval wall in Luzern
Lunch on your own
Travel to Milan
Dinner at rest stop
Overnight in Milan (accommodation: The Monastery Hostel)

Day 5 (Saturday 20th): Milan exhibition and architecture

Maker lab visit
Lunch on your own
Milan exhibition on your own
Dinner on your own
Overnight in Milan (accommodation: The Monastery Hostel)

Day 6 (Sunday 21st): Milan

Free time in Milan
Lunch on your own
Dinner on your own
Overnight in Milan
 (accommodation: The Monastery Hostel)

Day 7 (Monday 22nd): Travel to Dragonja

Group Lunch
Miramare Castle visit, Trieste Italy
Grocery shopping
Dinner prepared by Slovenians
Overnight in Dragonja (accommodation: Casa Vuki)

Day 8 (Tuesday 23rd): Wood architecture and historical salt production

Visit to Sečovlje Salt Pans and Spa Lepa Vida
Visit to Piran city – free time
Lunch on your own
Dinner prepared by Americans

Overnight in Dragonja (accommodation: Casa Vuki)

Day 9 (Wednesday 24th): Forestry and furniture

University of Primorska visit
Traditional Slovenia Lunch on farm (Group)
Visit to the forest – Snežnik
Selective harvesting
Cerkniško jezero 
Dinner on your own
Overnight in Ljubljana (accommodation: Hostel Celica)

Day 10 (Thursday 25th): Architecture and passive houses

Jelovica panelized housing
Low energy/passive houses
Boxed group lunch
Boat ride
Dinner on your own
Overnight in Ljubljana
 (accommodation: Hostel Celica)

Day 11 (Friday 26th): Alpine architecture and historic church visit

Castle visit on your own
Lunch on your own
3:00 pm departure
Group Dinner
Overnight in Ravne (accommodation: hostel PUNKL)

Day 12 (Saturday 27th): Wooden tower

Visit of highest wooden tower in Carinthiathe
Group Lunch (Klagenfurt)
Dinner on your own
Overnight in Salzburg (accommodation: MEININGER Hotel Salzburg City Center, Fürbergstraße 18-20, 5020 Salzburg)

Day 13 (Sunday 28th): Free day in Salzburg

Lunch on your own
Dinner on your own
Overnight in Salzburg (accommodation: MEININGER Hotel Salzburg City Center, Fürbergstraße 18-20, 5020 Salzburg)

Day 14 (Monday 29th): University visit and CLT

Kuchl visit
Group Lunch
CLT production
Closing Group Dinner at hostel
Overnight in Salzburg 
(accommodation: MEININGER Hotel Salzburg City Center, Fürbergstraße 18-20, 5020 Salzburg)

Day 15: (Tuesday 30th): Depart to Slovenia