sl  en

Novice

sreda, 23. oktober 2013, 15:13

Mladi raziskovalec Ademir Hujdurović je uspešno doktoriral

Ademir Hujdurović, mladi raziskovalec na UP IAM in študent doktorskega študijskega programa 3. stopnje Matematične znanosti na UP FAMNIT je 21. oktobra 2013 uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Algebraični vidiki teorije grafov (Algebraic Aspects of Graph Theory) pod mentorstvom prof. dr. Dragana Marušiča in somentorstvom izr. prof. dr. Klavdije Kutnar.

Svojo disertacijo je zagovarjal pred komisijo, ki so jo sestavljali izr. prof. dr. Štefko Miklavič, doc. dr. Primož Šparl in izr. prof. dr. Istvan Kovacs.

Dr. Hujdurović je tako sedmi doktorand pod mentorstvom prof. dr. Dragana Marušiča. 

Dr. Ademir Hujdurović je bil Mladi raziskovalec na UP IAM, njegov študij pa je bil financiran iz sredstev za usposabljanje mladih raziskovalcev Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS).

Z leve: izr. prof. dr. Štefko Miklavič, dr. Ademir Hujdurović, izr. prof. Istvan Kovacs, doc. dr. Primož Šparl, izr. prof. dr Klavdija Kutnar in prof. dr. Dragan Marušič.

dr. Ademirju Hujduroviću iskreno čestitamo!dr. Ademir Hujdurović

dr. Hujdurović z mentorjem in s somentorico ter kolegi