sl  en

Novice

četrtek, 10. april 2014, 08:44

Na konferenci Gozdno-lesna veriga v evropskem raziskovalnem prostoru tudi o stanju slovenskih gozdov po februarski katastrofi

Na Univerzi na Primorskem je v četrtek, 3. aprila 2014, potekala konferenca Gozdno-lesna veriga v evropskem raziskovalnem prostoru. Udeležili so se je predstavniki Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru in Univerze na Primorskem in predstavniki industrije, ki so aktivni v slovenskem ter evropskem raziskovalnem prostoru na področju gozdno-lesnega sektorja. Pridružila sta se nam tudi predstavnika Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, in sicer vodja sektorja za znanost dr. Tomaž Boh in gospa Kim Turk Križanec, vodja ERA-NET projekta WoodWisdom-Net+ na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Namen konference je bil predstaviti uspehe slovenskih inštitucij in razvojno naravnanih podjetij v evropskem raziskovalnem prostoru na področju gozdno-lesne verige. V zadnjih nekaj letih smo namreč številne raziskovalne inštitucije in podjetja uspešno prijavili projekte na razpise ERA-NET in ERA-NET plus iniciative WoodWisdom-Net, ki podpira raziskave in razvoj v celotni vrednostni in inovacijski verigi gozdno lesnega sektorja.

Naraščajoča uspešnost in uveljavljenost slovenskih inštitucij in podjetij te stroke v evropskem raziskovalnem in razvojnem prostoru dokazuje, da je bilo v letu 2013, na zadnjem razpisu tega inštrumenta financiranja raziskav in razvoja, od 23 odobrenih projektov kar 7 s slovensko udeležbo. Vsi ti uspehi ne bi bili možni brez izdatne podpore, ki jo je zagotovila Vlada Republike Slovenije preko Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Da bi lahko uspešno nadaljevali internacionalizacijo tega za Slovenijo strateškega sektorja, bomo tovrstno pomoč potrebovali tudi v prihajajočih letih.

Katastrofalni dogodek, ki je prejšnji mesec povzročil nepopisno škodo v slovenskih gozdovih je le še dodaten opomnik, da Slovenija potrebuje vitalno inovacijsko in vrednostno verigo pridelave in predelave lesa, ki je vpeta v mednarodno okolje in s svojo odličnostjo lahko izkorišča naravne danosti naše države ter omili negativne ekonomske, socialne in okoljske vplive neizbežnih podnebnih sprememb in ekonomskih ciklov.

Na konferenci so slovenski partnerji predstavili projekte WoodWisdom-Net, pri katerih sodelujejo ali jih vodijo, ter njihov pomen za slovensko znanost in industrijo. Predstavljeni so bili tako projekti, ki se začenjajo izvajati v teh mesecih, kot projekti, ki so bili uspešni na razpisu ERA-NET iniciative WoodWisdom-Net leta 2010.

Častni gost konfernce je bil dr. Andreas Kleinschmit von Lengefeld, direktor Innovation Research na Institut technologique FCBA iz Pariza. Razlog, da smo ga povabili, je, da ima kot dolgoletni podpornik razvoja iniciative WoodWisdom-Net željo in vizijo kako uspešno zgodbo WoodWisdom-Net v prihodnosti še nadgraditi. Na konferenci nam je predstavil transnacionalne RTDI programe za gozdno-lesni sektor, ki bi jih moral evropski gozdno-lesni sektor izkoristiti v prihodnje.


dr. Andreas Kleinschmit von Lengefeld, direktor Innovation Research na Institut technologique FCBA iz Pariza

Ob uspešno izvedeni konferenci, ki so jo poleg predstavitev najrazličnejših inovativnih projektov gozdno-lesnega sektorja obogatile diskusija, izmenjava mnenj in želja po večjem sodelovanju v vrednostni gozdno-lesni verigi in med inštitucijami v Sloveniji, so udeleženci zaključili, da dogodek ponovimo v naslednjem letu.


Vodja projekta EnergyVillab na UP FAMNIT doc. dr. Andreja Kunar


Govorci na delavnici


Udeleženci delavnice

Naslednja konferenca bo na Univerzi na Primorskem organizirana v okviru WoodWisdom projekta W3B WoodBelieve, katerega cilj je ustvarjanje inovativnega in učinkovitega načina komuniciranja o pomenu evropskega gozdno-lesnega sektorja.

Več fotografij s konference si oglejte na UP IAM Facebuku.