sl  en

Novice

petek, 12. september 2014, 18:17

Napoved izzida znanstvene monografije s področja lesarstva

Pri mednarodni založbi Springer bo izšla znanstvena monografija z naslovom Contemporary Slovenian Timber Architecture for Sustainability avtoric Manje Kitek Kuzman in Andreje Kutnar.

Monografija zajema 4 poglavja; v uvodnem delu so predstavljeni podatki o Sloveniji in slovenskem gozdu s poudarkom na lesu kot trajnostnem in obnovljivem materialu, s katerim lahko ustvarimo zdravo bivalno okolje, ter evropski in slovenski zakonodaji, ki podpirata trajnostno in leseno gradnjo. V drugem delu so predstavljene vrste in količine primarnih lesnih proizvodov, ki jih proizvedemo v Sloveniji oz. uvozimo iz  tujine. Posebej so obravnavani okoljski vplivi lesa in lesnih proizvodov, ki se uporabljajo v pri leseni gradnji. Tretji del monografije se osredotoča na trajnostno gradnjo in kakovost bivanja, ki jo lahko dosežemo z leseno gradnjo, ter na sisteme certificiranja s katerimi vrednotimo trajnostno gradnjo. V zadnjem, najobsežnejšem delu, so predstavljeni primeri sodobne, trajnostne lesene gradnje v slovenskem prostoru kot delu širšega Alpe Adria okolja s poudarkom na trajnostnih načrtovalskih pristopih slovenskih arhitektov, kakor tudi odslikavo stanja lesene gradnje v Sloveniji, ki sloni na bogati tradiciji preteklih praks. Pregled zajema izvedbo najzanimivejših praks lesene gradnje kot inovativne trajnostne gradnje, ki so nastale po letu 2000: 30 stanovanjskih objektov in 25 javnih objektov.

Monografija obsega 172 barvnih strani, vključuje 218 ilustracij in je na spletni strani že dosegljiva za nakup, izšla pa bo 14. oktobra 2014.

    Čestitke obema avtoricama za obsežno in poglobjeno delo!