sl  en

Novice

četrtek, 17. april 2014, 00:00

Nova sestava Znanstvenega sveta UP IAM

V ponedeljek, 14. aprila 2014, se je na prvi, konstitutivni seji sestal novosestavljen Znanstveni svet UP IAM, ki je bil potrjen 25. marca.

Člani novega sestave so:

  • Dr. Vito Vitrih, predsednik po funkciji
  • Dr. Klavdija Kutnar, predstojnica Oddelka za matematiko, članica po funkciji
  • Dr. Štefko Miklavič, predstavnik Oddelka za matematiko
  • Dr. Janez Žibert, predstojnik Oddelka za informacijske znanosti in tehnologije, član po funkciji
  • Dr. Andrej Brodnik, predstavnik Oddelka za informacijske znanosti in tehnologije
  • Dr. Dragan Marušič, v. d. predstojnika Oddelka za preučevanje zdravja, član po funkciji
  • Dr. Tomaž Pisanski, predstojnik Oddelka za tehnologijo, član po funkciji – stalni namestnik s polnimi pooblastili dr. Jure Pražnikar
  • Dr. Andreja Kutnar, predstavnica Oddelka za tehnologijo
  • Dr. Boris Horvat, predstojnik Centra za sodelovanje z industrijo, član po funkciji – stalni namestnik s polnimi pooblastili dr. Primož Lukšič

Znanstveni svet je najvišji strokovni organ UP IAM. Po določilih Statuta UP in Pravilih UP IAM oblikuje, vsebinsko usklajuje, daje mnenja in pobude glede organizacije pogojev za razvoj raziskovalne dejavnosti ter izvaja postopke za izvolitve raziskovalcev v znanstveno-raziskovalne in raziskovalno-razvojne nazive.  

Člani so na konstitutivni seji izvolili tudi namestnika predsednika. Funkcijo bo opravljal dr. Andrej Brodnik.

V torek, 15. aprila 2014, pa je minilo tudi prvo leto od začetka delovanja trenutne sestave Upravnega odbora.