sl  en

Novice

torek, 11. marec 2014, 10:32

O številu π na mednarodni π dan

14. marec je v angleškem zapisu 3.14. Zato je 14. marec mednarodni "π dan". Število π je matematična konstanta, ki prestavlja razmerje med obsegom in premerom kroga in je približno enaka 3.14159.

Mednarodni "π dan" bo na UP FAMNIT zaznamovan z zadnjim predavanjem v letošnjem 5. ciklu poljudnih predavanj o matematiki in njeni vlogi v sodobnem svetu FAMNITovi Izleti v matematično vesolje.

O številu π bo v petek, 14. marca 2014, ob 18h v Veliki predavalnici UP FAMNIT (Glagoljaška 8, Koper) govorila

izr. prof. dr. Klavdija Kutnar.

Na predavanju se bomo najprej sprehodili skozi večtisočletno zgodovino računanja decimalk števila π in ob tem spoznali starodavne geometrijske metode s približki poligonov. Obravnavali bomo računanje števila π s pomočjo neskončnih vrst in osupnili nad številom decimalk števila π, ki jih lahko poračunamo z najsodobnejšimi računalniškimi pristopi. Seznanili se bomo tudi z osnovnimi lastnostmi tega znamenitega števila in si ogledali primere njegove uporabe na različnih področjih v znanosti.

Predavanju bo sledila razglasitev rezultatov natečaja Piezija v slovenščini.

*****

Klavdija Kutnar je diplomirala na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani in leta 2008 kot prva doktorandka na UP FAMNIT doktorirala pri prof. dr. Draganu Marušiču. Že med študijem je svoje rezultate predstavila na številnih mednarodnih konferencah, za svoje izjemno raziskovalno delo in prispevek k uveljavitvi univerze pa je v letu 2007 prejela nagrado Srečka Kosovela za študente UP. V zimskem semestru 2008 je kot predavateljica gostovala na Ohio State University (ZDA), leta 2010 pa je prejela nagrado za znanstveno odličnost Univerze na Primorskem. Zaposlena je kot izredna profesorica za matematiko na UP FAMNIT in kot višja znanstvena sodelavka na Inštitutu Andrej Marušič. Od marca 2012 je dekanja UP FAMNIT.