sl  en

Novice

petek, 4. september 2015, 00:00

Obiski tujine v poletju 2015

Raziskovalci UP IAM so v juliju in avgustu obiskali kolege v tujini in poletni predah izkoristili za umirjeno delo na projektih ter raziskovalnih nalogah.

Dr. Nejc Šarabon (Oddelek za preučevanje zdravja) je obiskal 33. konferenco International Society of Biomechanics in Sport v francoskem Poitieru (29. 6. – 3. 7. 2015). Na  konferenci o športni biomehaniki je opravil več raziskovalnih sestankov, okrepil sodelovanje z industrijskim partnerjem iz Švice in izvedel predstavitev z naslovom Ground reaction force measurements in sport and rehabilitation.

V tem času je mladi raziskovalec Istvan Estely, ki svoje doktorsko raziskovanje opravlja pod mentorstvom dr. Pisanskega, obiskal  konferenco GeoSym 2015 v Veszprému, ki se je odvijala na madžarski University of Pannonia.

Dr. Vita Poštuvan, ki deluje na področju suicidiologije, je sodelovala na Evropskem kongresu psihologije (14th European Congress of Psychology), ki je potekal od 7. do 10. julija 2015 v Milanu. Udeležila se je sestankov glede projektov in pobud s raziskovanja in preprečevanja samomora, etike, supervizirane prakse itd. Prav tako je sodelovala na EMDR delavnici, ki je metoda za soočanje s travmatičnimi izkušnjami ter opravila tri predstavitve na kongresu.

Raziskovalca s področja matematike  sta se udeležila konference CSD 7 - Computers in Scientific Discovery 7, ki je med 19 in 23. julijem 2015 potekala na Virginia Commonwealth University v Richmondu v ZDA. Dr. Klavdija Kutnar kot članica znanstvenega odbora in aktivna udeleženka s prispevkom, dr. Tomaž Pisanski pa kot vabljeni predavatelj.

Med 9. in 14. 8. pa sta se raziskovalca v okviru bilateralnega sodelovanja med Slovenijo in Rusijo (ARRS) s kolegoma dr. Draganom Marušičem in dr. Aleksandrom Malničem udeležila tudi raziskovalnega obiska v ruskem Yekaterinburgu. Udeležili so se  G2A2 konference in doktorske poletne šole The International Conference and PhD Summer School Groups and Graphs, Algorithms and Automata. Na konferenci so se seznanili z najnovejšimi trendi na področju algoritmov, zlasti na področju teorije avtomatov. Pri šoli je dr. Klavdija Kutnar sodelovala v odboru dogodka in kot vabljena predavateljica skupaj z dr. Draganom Marusičem izvedla minitečaj z naslovom Graphs and their automorphism groups. Dr. Malnič je raziskovalno sodelovanje vzpostavil predvsem z dr.  Mikhailom Volkovim na področju sinhronizacije in z dr. Vladimirjem Trofinovim na področju najnovejših dosežkov na področju tranzitivnosti ter strukture stabilizatorjev. Dr. Pisanski je imel serijo 4 vabljenih predavanj (minitečaj) Symmetries of graphs with python and sage. Vzpostavil pa je predvsem raziskovalni stik z dr. Eleno Konstantinovo in njenimi študenti na področju barvanja Cayleyevih grafov.

Dr. Pisanski je nato pot nadaljeval do 18. 8. 2015 v Novosibirsku, kjer je imel vabljeno predavanje na inštitutu Sobeljeva na njihovem seminarju. Delal je predvsem z dr. Alexandrom Mednykhom in člani njegove raziskovalne ekipe na problemu krovov z razvejitvami ter s hiperleiptičnimi grafi.

Dr. Martin Milanič, prav tako raziskovalec s področja matematike, je v vlogi zunanjega ocenjevalca (external examiner) sodeloval v komisiji za doktorsko disertacijo Samuela Wilsona, University of Leeds, in se 14. 7. 2015 udeležil zaključne predstavitve v zvezi z doktorsko disertacijo kandidata. V okviru obiska se je seznanil tudi z zanimivim britanskim sistemom doktorskega študija, ki se, posebno v končni fazi, precej razlikuje od slovenskega. Obisk je izkoristil tudi za nekaj raziskovalnih diskusij z dr. Haikom Müllerjem in dr. Kristino Vušković. Nato se je odzval tudi prof. dr. Stefana Kratscha in ga med 26. 7. in 1. 8. 2015 obiskal na Univerzi v Bonnu, kjer sta nadaljevala raziskovalno sodelovanje na različnih problemih algoritmične teorije grafov in uspela rešiti dva odprta algoritmična problema.

Obiske sta opravili tudi mladi raziskovalki na področju matematike. Alejandra Ramos Rivera je med 27. 7. in 13. 8. 2015 opravila raziskovalni obisk na Instituto de Matemáticas, UNAM, kjer je raziskovalno delo opravljala pod vodstvom dr. Isabel Hubard. Tatiana Romina Hartinger je aktivno obiskala 40th International Symposium on Mathematical Foundations of Computer Science MFCS 2015 (24. – 28. 8. 2015, Milano), kjer je opravila predavanje The price of connectivity for cycle transversals.