sl  en

Novice

torek, 15. september 2015, 00:00

Oddelek za matematiko uspešen na razpisu za promocijo slovenske znanosti

Člani Oddelka za matematiko UP IAM so bili uspešni na Javnem razpisu za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini v letu 2015 (AARS), kjer so pridobili kar šest novih projektov, ki pomenijo okrepitev sodelovanja s tujimi raziskovalci, močnejšo mednarodno vpetost ter izmenjavo znanstvene odličnosti.  Pridobljeni projekti so:

Članstvo v znanstvenem odboru konference "5th Mathematical Conference on the Republic of Srpska", Trebinje, Bosna in Hercegovina (vodja aktivnosti dr. Klavdija Kutnar);

Članstvo v znanstvenem odboru konference "26th International Workshop on Combinatorial Algorithms", Verona, Italija (vodja aktivnosti dr. Martin Milanič);

Dve članstvi pri organizaciji "4th annual Mississippi Discrete Mathematics Workshop", Mississippi, ZDA (vodja aktivnosti dr. Klavdija Kutnar in dr. Dragan Marušič);

Članstvo v usmerjevalnem odboru (steering committee) konference in poletne šole "The International Conference and PhD Summer School Groups and Graphs, Algorithms and Automata", Yekaterinburg, Rusija (vodja aktivnosti dr. Klavdija Kutnar);

Članstvo v znanstvenem odboru konference "Computers in Scientific Discovery 7 na Virginia Commonwealth University", Richmond, ZDA (vodja aktivnosti dr. Klavdija Kutnar).