sl  en

Novice

ponedeljek, 3. avgust 2015, 09:10

Okrepljena skupina raziskovanja na področju lesarstva

Na UP IAM v okviru Oddelka za tehnologijo deluje raziskovalna skupina, ki svoje delo opravlja na področju raziskovanja lesa s poudarkom na trajnostni rabi lesa in izdelkov. Pod vodstvom dr. Andreje Kutnar sta do sedaj v skupini delala dr. Črtomir Tavzes in Michael David Burnard, v juliju pa sta se jim pridružila še dr. Matthew John Schwarzkopf in mag. Amy Noel Simmons, ki sta prej svoje raziskovalno delo opravljala na ameriški Oregon State University.

Delo mag. Amy Noel Simmons je osredotočeno na podporo specifičnim raziskavam v lesarstvu, saj njena raziskovalna področja zajemajo upravljanje baz podatkov ter okoljsko znanost – okoljske raziskave vplivov postopkov, materialov in izdelkov lesarstva na okolje.

Delo dr. Matthewa Johna Schwarzkopfa pa se osredotoča na dve področji:

  • adhezijsko lepljenje naravnih materialov: mikromorfologija in mikromehanika stičnih površin lesa in adheziva, prenosi obremenitev v stičnih površinah na mikro ravni, prenosi obremenitev med delci in medijemv lesno-polimernih kompozitih, karakterizacija adhezivne sile sestavin celične stene;

  • uporaba lesne biomase nižje kakovosti v izdelkih in materialih z dodano vrednostjo: doprinos k mehanskim lastnostim in združljivost naravnih materialov iz obnovljivega vira v kompozitnih materialih.

     ​

Raziskovalca se bosta pridružila skupini pri delu na projektih s področja lesarstva, zagotovo pa bosta s svojim delom pripomogla k uspešnim raziskavam tako na obstoječih kot na novo prijavljenih in pridobljenih projektih, ki sodijo med ključne cilje skupine.