sl  en

Novice

sreda, 12. november 2014, 00:00

Pester oktober UP IAM v tujini

Na UP IAM smo v oktobru soorganizirali konference, srečanja in delavnice, naši raziskovalci pa so svojo mednarodno vpetost krepili z obiski v tujini.

Tako sta se dr. Vita Poštuvan in Janina Žiberna (UP IAM, Slovenski center za raziskovanje samomora) udeležili sestanka delovnih skupin akcije COST 1302 v Nottinghamu na temo forenzične psihiatrije, ki je potekal od 30. septembra do 5. oktobra 2014. Med temami so bila vprašanja, kot so: Kako oblikovati intervencije za paciente, ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo v forenzičnih institucijah? Koliko je takih pacientov? Katere etične dileme so najpogostejše pri delu z njimi?

Zaposlena v Sektorju za raziskovalno-razvojno dejavnost UP IAM, Olga Kaliada, je od 12. do 18. oktobra 2014 gostovala na Islandiji. Obisk je potekal v okviru Programa Slovenskega štipendijskega sklada EGP in NFM, ki podpira mednarodno mobilnost in med-institucionalne projekte s področja izobraževanja in usposabljanja ter na ta način prispeva h krepitvi razvoja človeškega kapitala in znanja. Cilj programa je spodbujati bilateralno sodelovanje med državami, ki sodelujejo v programu, še posebej pa izboljšanju sodelovanja med organizacijami, ki prihajajo iz Norveške, Islandije, Liechtensteina in Slovenije.

V oktobru (6. – 9. 10. 2014) je v Rimu potekalo tudi YAM izobraževanje za izvajalce preventivnih delavnic za mladostnike na temo duševnega zdravja, ki se ga je udeležila tudi naša mlada raziskovalka Nuša Zadravec Šedivy.

Dr. Enes Pasalic, raziskovalec Oddelka za matematiko UP IAM je med 14. in 17. oktobrom obiskal konferenco Balkan Cryptsec 2014, ki je potekala na Istanbul Technical University v Turčiji.

Med 20. in 21. oktobrom je Dunaj obiskal raziskovalec Oddelka za tehnologijo, dr. Črtomir Tavzes, ki se je srečal s kolegi iz avstrijske gozdno-lesne tehnološke platforme in direktorjem evropske platforme (FTP). Predstavil je predavanje "Experiences of Slovenia with FTP", v katerem je posebno pozornost namenil izkušnjam UP s projektom CAREWOOD iz programa WoodWisdom+.

Namestnica predstojnika UP IAM, Slovenski center za raziskovanje samomora, dr. Vita Poštuvan je zastopala Slovenijo v Odboru za etiko pri Evropski zvezi psiholoških združenj (European Federation of Psychologists' Associations (EFPA). Odbor se je zadnji oktobrski vikend sestal v Bruslju, kjer so se srečali tudi s predsednikom EFPA.