sl  en

Novice

torek, 28. oktober 2014, 00:00

Pri mednarodni založbi Springer izšla monografija z naslovom Contemporary Slovenian Timber Architecture for Sustainability

Pri mednarodni založbi Springer je izšla monografija z naslovom Contemporary Slovenian Timber Architecture for Sustainability avtoric Manje Kitek Kuzman in Andreje Kutnar. Monografija zajema 4 poglavja; v uvodnem delu so predstavljeni podatki o Sloveniji in slovenskem gozdu s poudarkom na lesu kot trajnostnem in obnovljivem materialu, s katerim lahko ustvarimo zdravo bivalno okolje ter evropsko in slovensko zakonodajo, ki podpira trajnostno in leseno gradnjo.

V drugem delu so predstavljene vrste in količine primarnih lesnih proizvodov, ki jih proizvedemo v Sloveniji in katere v Slovenijo uvozimo iz  tujine. Posebej so obravnavani okoljski vplivi lesa in lesnih proizvodov, ki se uporabljajo v pri leseni gradnji.

V tretjem delu se osredotočamo na trajnostno gradnjo, kakovost bivanja, ki jo lahko dosežemo z leseno gradnjo in na sisteme certificiranja, s katerimi vrednotimo trajnostno gradnjo.

V zadnjem, najobsežnejšem delu so predstavljeni primeri sodobne, trajnostne lesene gradnje v slovenskem prostoru kot delu širšega Alpe Adria okolja s poudarkom na trajnostnih načrtovalskih pristopih slovenskih arhitektov, kakor tudi odslikavo stanja lesene gradnje v Sloveniji, ki sloni na bogati tradiciji preteklih praks. Pregled zajema izvedbo najzanimivejših praks lesene gradnje kot inovativne trajnostne gradnje, ki so nastale po letu 2000: 30 stanovanjskih objektov in 25 javnih objektov.

Monografija obsega 172 barvnih strani, 218 ilustracij, trda vezava.

Letak z informacijami je na voljo tukaj.