sl  en

Novice

četrtek, 2. julij 2015, 00:00

Pričetek poletja s potmi v tujini

Tudi začetek poletja je pri raziskovalcih UP IAM zaznamovan s potmi v tujini.

Raziskovalci Oddelka za matematiko so tako v juniju zaključili v maju pričete poti. Dr. Istvan Kovacs  je tako zaključil enomesečni raziskovalni  obisk na University of Western Australia, kjer je z avstralskimi kolegi (dr. Michael Giudici, dr. Cai-Helng Li in dr. Gabriel Verret) raziskoval na problemu »Symmetries of Finite Graphs« in opravil predavanje na seminarju z naslovom »On regular Cayley maps for dihedral groups«.

Dr. Klavdija Kutnar je bila aktivna udeleženka CanaDam konference v Kanadi, na kateri je v okviru sekcije, posvečene prof. dr. Brianu Alspahu izvedla predavanje o polločno tranzitivnih grafih. Zatem se je kot članica znanstvenega odbora udeležila tudi pete izvedbe matematične konference Republike Srbske v BiH, ki je vsebinsko pokrivala vsa področja matematike z namenom zbrati srbske raziskovalce iz vseh področji matematike, ki delujejo doma in po svetu. Predstavljena so bila najnovejša spoznanja na tem področju, obenem pa je bila konferenca priložnost za številne mlade raziskovalce, da predstavijo svoje delo in na ta način dosežejo večjo mednarodno odmevnost. Seveda pa je konferenca ponudila tudi odlične možnosti za navezovanje novih mednarodnih stikov in morebitna sodelovanja na raznih raziskovalnih projektih.

Tatiana Romina Hartinger, mlada raziskovalka na UP IAM in Nina Chiarelli, doktorska študentka UP Famnit sta v okviru bilateralnega projekta sodelovanja med Slovenijo in Srbijo (financiran s strani ARRS) opravili raziskovalni obisk pri srbskem vodji projekta, ob tem pa ste se udeležili tudi krajšega sklopa predabanj dr. Jacka Edmondsa na temo »Existential Polytime and Polyhedral Combinatorics«, ki se je odvijal na matematičnem inštitutu Srbske Akademije znanosti in umetnosti.

Raziskovalca s področja lesarstva Oddelka za tehnologijo, doc. dr. Andreja Kutnar in Mike Burnard sta se udeležila mednarodne konference SWST 2015 - Renewable Materials and Bio-Economy. Aktivna udeležba je zajemala tako sodelovanje pri organizaciji kot tudi predstavitev kar šestih prispevkov.

V okviru projekta InnoRenew pa so se raziskovalci udeležili različnih dogodkov: dr. Črtomir Tavzes se je v Zagrebu udeležil "InnovaWood General Assembly" in konference v okviru dogodka, z dr. Andrejo Kutnar pa tudi sestanka Timing koordinatorjev v Bruslju. Konec meseca pa se je odvijala poletna šola "Production of Housing in Europe: Innovation, Conservation and Design with Natural Resources", organizirana z Univerzo v Oregonu, ki sta jo vodila dr. Andreja Kutnar in Mike Burnard. Več utrinkov poletne šole je na voljo na povezavi.

Raziskovalec Oddelka za preučevanje zdravja, dr. Nejc Šarabon je opravil dva obiska, in sicer aktivni udeležbi na mednarodni konferenci ECSS (European College for Sports Science) v švedskem Malmu in na mednarodni konferenci International Society of Biomechanics in Sport v francoskem Poitieru.

Na Oddelku na informacijske znanosti in tehnologije sta obiska opravila dr. Tatjana Zrimec na konferenci CARS - Computer Assisted Radiology and Surgery v španski Barceloni in mladi raziskovalec Istvan Estely, ki je obiskal konferenco GeoSym 2015 na Madžarskem.

Namestnica vodje Slovenskega centra za raziskovanje samomora, dr. Vita Poštuvan je sodelovala na kongresu Mednarodne zveze za preprečevanje samomora (IASP). Izvedla je dve znanstveni predstavitvi, izpeljala predstavitev pred nacionalnimi predstavniki z namenom pridobitve organiziranja kongresa v Sloveniji in podelila nagrado Andrej Marušič. V času obiska je potekala tudi generalna skupščina International Association for Suicide Prevention – del njenega izvršnega odbora je tudi predstojnik oddelka, dr. Diego De Leo.