sl  en

Novice

ponedeljek, 24. avgust 2015, 00:00

Prvi dogodek v okviru Akcije COST FP1407

V letošnji pomladi je kot prva Akcija COST  s področja “Gozd, izdelki in storitve”, ki jo koordinira slovenska raziskovalna inštitucija, z delom pod vodstvom doc. dr. Andreje Kutnar (vodja Oddelka za tehnologijo) pričela Akcija COST FP1407 “Integriranje raziskav in vrednotenja vplivov na okolje za razumevanje modifikacije lesa”.

Kot prvi dogodek v okviru te Akcije na Univerzi na Primorskem 25. in 26. 8. 2015 organiziramo mednarodno konferenco “Analiza življenjskega cikla, EPD in modificiran les”. Na konferenci bo 67 raziskovalcev iz 26 držav razpravljalo o različnih postopkih modifikacije lesa, njihovih okoljskih vplivih ter smernicah za nadaljnje raziskave na tem področju. Diskusija bo zajemala tako postopke modifikacije lesa, ki so že v industrijski rabi, kot tudi tiste, so še predmet znanstvenih raziskav.

Konference se bodo udeležili tudi predstavniki industrije, ki bodo na delavnici pod vodstvom Eda Kegla iz Nizozemske in Michaela Burnarda (UP IAM) skupaj z raziskovalci definirali izzive, s katerimi se industrija srečuje pri uvajanju tega novega in vsestransko uporabnega materiala  na svetovni trg. Identificirali in začrtali bodo aktivnosti, s katerimi bodo raziskovalci, vključeni v Akcijo COST FP1407 (sedaj združuje raziskovalce iz 31 držav), pripomogli k ustreznim rešitvam.

“Z delavnico želimo doseči, da končno aktivno združimo industrijo in znanost že v fazi definiranja raziskovalnih vsebin” je poudarila vodja projekta doc. dr. Andreja Kutnar. Tudi zato bo na konferenci mednarodnim partnerjem z raziskovalnega področja in slovenskim industrijskim partnerjem, kot vodja tudi tega projekta, predstavila InnoRenew CoE (Center odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja). Univerza na Primorskem bo pri tem projektu, skupaj z mentorskim partnerjem »Fraunhofer Institute for Wood Research – Wilhelm-Klauditz-Institut« in še sedmimi slovenskimi raziskovalnimi in razvojnimi inštitucijami vzpostavila center odličnosti za raziskave, razvoj in inovacije na področju obnovljivih materialov ter raziskav zdravega bivanjskega okolja ter z njegovim delovanjem omogočiti preboj Slovenije na vodilno mesto v Evropi na področju trajnostnega gradbeništva.

Mednarodna konferenca “Analiza življenjskega cikla, EPD in modificiran les” bo tako nov korak naprej v prizadevanju Univerze na Primorskem, da pripomore k razvojnemu preboju slovenske lesne industrije, z roko v roki z najboljšimi domačimi in mednarodnimi raziskovalnimi inštitucijami.

 
Več o konferenci na: http://costfp1407.iam.upr.si/en/events/life-cycle-assessment