sl  en

Novice

ponedeljek, 31. avgust 2015, 00:00

Razpis za sklenitev avtorske pogodbe za delo na projektu: MOČ

 

       

 

Razpis za sklenitev avtorske pogodbe za delo na projektu: MOČ

Avtorska pogodba bo sklenjena za izpeljavo skupin Programa NARA v okviru delovnega sklopa 3.3. na projektu MOČ – Pomoč ljudem, znanje strokovnjakom.

Sklenitev avtorske pogodbe je možna takoj oziroma po dogovoru.

Število prostih mest: 2

Pogoji za opravljanje dela:
najmanj visokošolska izobrazba s področja psihologija,
zaključena vsaj druga stopnja izobraževanja iz Vedenjsko-kognitivne terapije,
zaključeno izobraževanje Mindfulness–Based Cognitive Therapy – Teachers development 1,
izkušnje z vodenjem vsaj 2 skupin 6-tedenskega Programa NARA,
redno izpopolnjevanje v okviru večdnevnih intenzivnih oblik dela na področju čuječnosti (npr. umik v tišini).

Opis dela:
Izvedba skupin v okviru Programa NARA – moč strokovnjakom skozi čuječnost.

Rok za prijavo: Motivacijsko pismo z dokazili o izpolnjevanju pogojev pričakujemo do petka, 4. 9. 2015, na naslov:

Univerza na Primorskem
Inštitut Andrej Marušič
Muzejski trg 2
6000 Koper.

Kontaktna oseba:
Ime in priimek: Lara Gorela (lara.gorela@upr.si)
Telefon: 05/ 611-75-77

PDF različica razpisa je na voljo na povezavi.