sl  en

Novice

torek, 10. maj 2016, 00:00

Razpis za sklenitev avtorske pogodbe za delo na projektu: MOČ

       

Razpis za sklenitev avtorske pogodbe za delo na projektu: MOČ

Avtorska pogodba bo sklenjena za evalvacijo skupin Programa NARA v okviru delovnega sklopa 6 na projektu MOČ – Pomoč ljudem, znanje strokovnjakom.

Sklenitev avtorske pogodbe je možna takoj oziroma po dogovoru.

Število prostih mest: 1

Pogoji za opravljanje dela:

  • najmanj visokošolska izobrazba s področja psihologija,
  • zaključena vsaj druga stopnja izobraževanja iz Vedenjsko-kognitivne terapije,
  • zaključeno izobraževanje Mindfulness–Based Cognitive Therapy – Teachers development 1,
  • izkušnje z vodenjem vsaj 2 skupin 6-tedenskega Programa NARA,
  • dobro poznavanje evalvacijskih metod dela,
  • redno izpopolnjevanje v okviru večdnevnih intenzivnih oblik dela na področju čuječnosti (npr. umik v tišini).

Opis dela:

  • Evalvacija Programa NARA – moč strokovnjakom skozi čuječnost.

Časovni okvir dela:

  • Rok za izvedbo dela je od 18. 5. 2016 do najkasneje 1. 6. 2016.

Plačilo za delo:

  • 385,00 EUR bruto.

Rok za prijavo: Kratko motivacijsko pismo z dokazili o izpolnjevanju pogojev pričakujemo v roku 3 dni, to je do petka, 13. 5. 2016, na naslov:

Univerza na Primorskem
Inštitut Andrej Marušič
Muzejski trg 2
6000 Koper.

Kontaktna oseba:
Ime in priimek: Lara Gorela (lara.gorela@upr.si)
Telefon: 05/ 611-75-77

PDF različica razpisa je na voljo na povezavi.