sl  en

Novice

ponedeljek, 13. oktober 2014, 00:00

Seminar o pristaniški dejavnosti

UP IAM in Luka Koper d. d. sta partnerja strateškega projekta Safeport, financiranega v okviru Operativnega programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007 - 2013.

Projekt je na sistemski način obravnaval problematiko v zvezi z okoljskimi tveganji na pristaniškem območju s podpiranjem in spodbujanjem skupnega načrtovanja s strani severnojadranskih pristanišč v odnosu do  preprečevanja in obvladovanja tehnoloških tveganj. Izmenjave znanj o problematikah, ki so bile prepoznane kot skupne se zaključujejo v projektu, sodelovanje pa bo potekalo še naprej. Tako smo v okviru projekta preučevali ter izboljševali:

  • izredne razmere in nesreče na območju pristanišča;
  • zmanjševanje onesnaževanja zraka, ki nastane na ladijskem in logističnem območju pristanišča;
  • tveganja in vplivi razlitja nevarnega blaga ali onesnaževal v morje;
  • pomanjkanje in nedoslednost podatkov glede nesreč na delovnem mestu v pristaniščih;
  • tveganja pri prevozu nevarnega blaga v pristaniščih.

V četrtek, 23. oktobra 2014 bodo rezultati predstavljeni na srečanju partnerjev projekta Safeport in drugih zainteresiranih javnosti.

Želja organizatorjev je, da ob predstavitvi rezultatov in okoljskih ciljev koprskega pristanišča ter predstavitvi dobrih praks sosednjih pristanišč sprožimo razpravo o možnih razvojnih priložnostih za pristanišča.

Program vc slovenščini je na voljo tukaj, v italijanščini pa tukaj.