sl  en

Novice

petek, 24. oktober 2014, 00:00

Seminar o pristaniški dejavnosti v Luki Koper, organiziran v okviru projekta Safeport

Z Luko Koper, našo partnerico na projektu Safeport (strateškia projekt, financiran v okviru Operativnega programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007 - 2013) in na področju varovanja okolja, smo 23. oktobra 2014 pripravili seminar o varovanju okolja v pristaniški dejavnosti. Udeležili so se ga tudi  predstavniki slovenske strokovne javnosti in partnerskih italijanskih pristanišč

Ob predstavitvi rezultatov in okoljskih ciljev koprskega pristanišča ter predstavitvi dobrih praks sosednjih pristanišč smo želeli sprožiti razpravo o možnih razvojnih priložnostih za pristanišča.

Projekt je namreč na sistemski način obravnaval problematiko v zvezi z okoljskimi tveganji na pristaniškem območju s podpiranjem in spodbujanjem skupnega načrtovanja s strani severnojadranskih pristanišč v odnosu do  preprečevanja in obvladovanja tehnoloških tveganj. Izmenjave znanj o problematikah, ki so bile prepoznane kot skupne se zaključujejo v projektu, sodelovanje pa bo potekalo še naprej. Tako smo v okviru projekta preučevali ter izboljševali:

  • izredne razmere in nesreče na območju pristanišča;
  • zmanjševanje onesnaževanja zraka, ki nastane na ladijskem in logističnem območju pristanišča;
  • tveganja in vplivi razlitja nevarnega blaga ali onesnaževal v morje;
  • pomanjkanje in nedoslednost podatkov glede nesreč na delovnem mestu v pristaniščih;
  • tveganja pri prevozu nevarnega blaga v pristaniščih.