sl  en

Novice

četrtek, 12. marec 2015, 00:00

Kick off sestanek COST akcije FP 1407/Kick-off meeting of COST action FP 1407

V torek, 10. marca 2015, je potekal kick-off sestanek COST akcije FP1407 Understanding wood modification through an integrated scientific and environmental impact approach (ModWoodLife), na katerem so sodelovali predstavniki iz 21 evropskih držav. Univerza na Primorskem je postala njena nosilka, dr. Andreja Kutnar, v. d. predstojnice Oddelka za tehnologijo UP IAM, pa je bila izbrana za predsednico akcije.

V akciji sodelujejo predstavniki 23 evropskih držav z namenom določanja odnosov med modifikacijskimi procesi, lastnostmi produktov in s tem povezanimi okoljskimi vplivi.
Navedeno vključuje tudi razvoj in optimizacijo modifikacijskih procesov ter merjenje vpliva novih tehnologij za obdelavo v primerjavi s tradicionalno obdelavo in alternativnimi materiali. Na ta način želijo sodelujoči predvsem povečati trajnost in zmanjšati okoljski vpliv.

On Tuesday, March 10th, 2015 the MC members from 21 European countries participated at the kick off meeting of the new COST Action FP1407 "Understanding wood modification through an integrated scientific and environmental impact approach (ModWoodLife)" and selected University of Primorska as a grant holder of the Action and Andreja Kutnar as a chair of the Action.
The main aim of this Action is to characterize the relationship between modification processing, product properties, and the associated environmental impacts. This includes the development and optimization of modified processing and quantification of the impacts of emerging treatment technologies compared to traditional processing and alternative materials to maximize sustainability and minimize environmental impacts.