sl  en

Novice

sreda, 2. julij 2014, 00:00

UP IAM in UP FAMNIT uspešna na razpisu ARRS za sofinanciranje raziskovalnih projektov za leto 2014

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) je objavila rezultate Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2014 – razpis v letu 2013. Raziskovalci na UP IAM in UP FAMNIT so bili uspešni pri prijavi treh matičnih projektov, in sicer:

  • Omejena racionalnost in ekonomska uspešnost (vodja projekta dr. Aljaž Ule, UP IAM);
  • Algebraična teorija grafov z aplikacijami (vodja projekta dr. Dragan Marušič, UP IAM);
  • Razvoj računalniških orodij za modeliranje farmacevtsko zanimivih molekul (vodja projekta dr. Dušanka Janežič, UP FAMNIT).

UP Famnit pa je bil uspešen tudi kot partner pri dveh projektih nosilcev na Kemijskem inštitutu in na Institutu Jožef Stefan.

Vodjem projektov in projektnim ekipam čestitamo ter želimo uspešno delo!