sl  en

Novice

ponedeljek, 9. februar 2015, 00:00

UP IAM kot vodilni partner pridobil nepovratna sredstva EU za raziskovalno in inovacijsko odličnost v okviru programa OBZORJE 2020

Koper, 30. januar 2015 – Danes je Evropska komisija objavila seznam projektov, ki bodo financirani z nepovratnimi sredstvi v okviru novega mehanizma Teaming. Med 169 prijavljenimi projekti je bilo 31 izbranih. Dva od teh sta slovenska, enega od njiju vodi Univerza na Primorskem kot vodilni partner za raziskovalno in inovacijsko odličnost v okviru programa OBZORJE 2020 na področju obnovljivih materialov ter raziskav zdravega bivanjskega okolja.

 

Doc. dr. Andreja Kutnar

 

V okviru programa Obzorje 2020, ki je namenjen podpori raziskavam in inovacijam,  sodi tudi eden izmed ukrepov za širitev znanstvene, predvsem pa inovacijske odličnosti in širšo udeležbo partnerjev iz držav, katerih kazalec inovacijske odličnosti je pod 70 % povprečja EU27. To je instrument Teaming, katerega namen je investiranje v evropski raziskovalni in inovacijski potencial preko podpore ustanovitvi ali nadgradnji obstoječih centrov znanja na podlagi partnerstva z mednarodnimi vodilnimi institucijami. Namen dodeljevanja nepovratnih sredstev je pomoč pri zmanjševanju razlik v inovacijski odličnosti med državami članicami ter okrepitev konkurenčnosti in rasti v Evropi.

Univerza na Primorskem se je povezala z inštitutom »Fraunhofer Institute for Wood Research – Wilhelm-Klauditz-Institut«, ki bo v projektu deloval kot mentorska institucija, saj je vrhunska ustanova za raziskave in razvoj ter prenos inovacij v industrijsko prakso. Skupaj s še sedmimi slovenskimi partnerji (Univerza v Mariboru, Zavod za zaščito kulturne dediščine Slovenije, Zavod za gradbeništvo Slovenije, Inštitut za celulozo in papir, Zavod E-Oblak, Nacionalni inštitut za javno zdravje ter Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije) so na omenjeni razpis prijavili projekt »Renewable materials and healthy environments research and innovation centre of excellence (InnoRenew CoE)«. Namen projekta je vzpostaviti center odličnosti za raziskave, razvoj in inovacije na področju obnovljivih materialov ter raziskav zdravega bivanjskega okolja ter z njegovim delovanjem omogočiti preboj Slovenije na vodilno mesto v Evropi na področju trajnostnega gradbeništva. Izkoriščujoč raznoliko znanje in veščine partnerjev konzorcija ter partnerstvo z mentorskim inštitutom Fraunhofer WKI bo InnoRenew CoE razvijal nova, pametna, trajnostna in moderna bivalna okolja, primerna za vse generacije.

Odobrena nepovratna sredstva znašajo predvidoma 500.000 evrov, saj gre za prvo fazo razpisa, v kateri bodo sedaj strokovnjaki s področij zdravja, informacijskih tehnologij in računalništva, inženirstva, gradbeništva, urbanizma ter s področij uporabe in ravnanja z obnovljivmi viri ter trajnostnega razvoja pripravili poslovni načrt za izvedbo centra odličnosti. S tem načrtom (vzpostavitev, delovanje in vzdržen razvoj) se bodo v konkurenci danes izbranih 31 prijaviteljev potegovali za končnih predvidenih 10 projektov, ki jih bo sofinancirala Evropska Komisija (višina tega sofinanciranja je omejena na predvidoma 20 milijonov evrov za posamezen center). V novem centru odličnosti bodo pridobivali vrhunska izvirna znanstvena spoznanja ter nudili podporo pri raziskavah, razvoju in inovacijah slovenski, evropski in svetovni industriji. Z obširnim programom predstavitev delovanja in rezultatov javnosti bodo tudi poudarjali pomen uporabe obnovljivih virov ter trajnostnega razvoja.

Vodja projekta, doc. dr. Andreja Kutnar, vodja Oddelka za tehnologijo na Inštitutu Andrej Marušič, je ob današnji vzpodbudni novici, povedala: »Zelo smo veseli priznanja, ki smo ga danes dobili od Evropske Komisije, saj so nam s tem potrdili, da se na pravi način ukvarjamo z raziskavami, razvojem in inovacijami na področju, ki je ključnega pomena za Evropo in svet. Ponovno smo dobili potrditev, da je usmeritev k vrhunskem delu v odprtem sodelovanju in hkrati tekmovanju z najboljšimi v Evropi in svetu edina, ki nam omogoča preživetje in razvoj. Zato se zahvaljujem sodelavcem ter vodstvu Univerze na Primorskem, ki še posebej sedaj, pod vodstvom rektorja, prof. dr. Dragana Marušiča, takšno naravnanost izrazito podpira. Zahvaljujem se vsem sodelujočim inštitucijam, ministrstvom Republike Slovenije za izkazano podporo (še posebej Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport), ter Stalnemu predstavništvu Republike Slovenije pri Evropski uniji. Veseli me, da nam bo odobreni projekt omogočil pripravo vrhunskega centra odličnosti. Želimo si, da bi uspeli tudi v drugi fazi razpisa in s tem pomagali slovenski znanosti ter industriji s področja obnovljivih virov in trajnostnega gradbeništva (in drugim) do preboja na svetovni vrh.«.

Preberite tudi:  New grants to close research excellence gap across Europe