sl  en

Novice

sreda, 19. november 2014, 00:00

Uspešna pridobitev COST akcije na UP IAM

Raziskovalci UP IAM in UP FAMNIT so ponovno dosegli uspeh pri vključevanju v mednarodne tokove raziskav in izmenjave znanja.

Doc. dr. Andreja Kutnar, v. d. vodje Oddelka za tehnologijo  na UP IAM in visokošolska učiteljca na UP FAMNIT, je uspešno prijavila novo akcijo COST »Understanding wood modification through an integrated scientific and environmental impact approach (ModWoodLife)«.

V tej Akciji COST bodo svoje raziskovalno delo koordinirali in si na rednih sestankih izmenjevali izkušnje raziskovalke in raziskovalci iz držav EU ter pridruženih članic. Pri vključevanju v raziskave postopkov modifikacije lesa, s katerimi temu okoljsko primernemu materialu ciljno izboljšujemo izbrane kemijske, fizikalne in mehanske lastnosti ter povečujemo odpornost na biotske in abiotske dejavnike razkroja, bodo v vodstvu Akcije še posebno pozornost namenili raziskovalkam in raziskovalcem (enakomerna zastopanost spolov je pomembno vodilo Akcije na vseh ravneh delovanja), ki so še na začetku svoje raziskovalne poti. Vpliv s podporo in v koordinaciji Akcije razvitih postopkov modifikacije na okolje in družbo bodo ocenjevali celostno, saj za razumevanje vključevanja novopridobljenih materialov v tako številna področja gospodarstva in družbe (pridelava in predelava lesa, industrija lesnih izdelkov, gradbeništvo, energetika, otroci in mladina, starostniki, če naštejemo le nekatere), kot jih dosega les v vseh svojih pojavnih oblikah, parcialen pristop že dolgo ne zadošča več. Prav zato je pomembno, da so za raziskave s področja modifikacije lesa znanstveniki UP IAM zbrali tako široko paleto mednarodno uveljavljenih sodelavcev različnih strok.

Dosežek ima še posebno težo, saj je to v dolgi zgodovini mehanizma COST šele prva Akcija, ki jo s področja gozd-les (Forest Products and Services domain) koordinira slovenska(i) raziskovalka(ec).