sl  en

Novice

sreda, 17. junij 2015, 00:00

Ustanovljen nov center na UP IAM - CORA

Znanstveni svet UP IAM je na svoji 12. redni seji, 25. 5. 2015, sprejel predlog ustanovitve novega centra na UP IAM - CORA in imenoval predstojnika, na 13. seji, 15. 6. 2015 pa sprejel tudi Pravila centra. Tako sedaj na UP IAM deluje Center za Oblikovanje in Razvoj Aplikacij (CORA - angleška izgovorjava), ki ga vodi predstojnik, dr. Jernej Vičič.

Vizija UP IAM CORA je zagotavljanje visoko kakovostnih aplikativnih pristopov pri razvoju sodobnih IKT rešitev in podpora prijavi projektov v okviru IKT. Vključen je v evropske in nacionalne projekte s področja informacijsko komunikacijskih tehnologij (IKT) ter pobudnik inovativnih pristopov pri oblikovanju in razvoju aplikacij.

Cilji centra so:
- Računalniška in IKT podpora v prijavah vseh projektov UP IAM, UP FAMNIT in UP,
- Organizacija razvijalske in administrativne podpore za obstoječe in nove projekte skupine CORA,
- Razvoj postopkov za prenos in komercializacijo znanja,
- Tesno sodelovanje z Univerzo na področju prijavljanja projektov na področju IKT,
- Zagotovitev zadostnih virov iz gospodarstva za zagotavljanje potrebnih lastnih virov na projektih.

Člani CORA so tisti matično ali nematično na UP IAM zaposleni sodelavci, ki vsebinsko sodelujejo na projektih centra. Člani so lahko tudi drugi sodelavci (zaposleni na UP, ki niso člani CORA; zaposleni po podjemnih ali avtorskih pogodbah na projektih CORA; študentje, ki opravljajo dela na projektih CORA; prostovoljci, ki brezplačno sodelujejo na projektih CORA; predstavniki partnerjev projektov CORA in drugi po smiselni presoji), ki vsebinsko sodelujejo na projektih centra. Zunanji člani lahko sodelujejo v organih centra, vendar brez glasovalne pravice.

Predstojniku in članom Centra želimo uspešno delo!