sl  en

Novice

petek, 26. februar 2016, 00:00

V letu 2016 pridobljenih že 6 bilateralnih projektov

V leto 2016 UP IAM vstopa z uspešnimi pridobitvami bilateralnih projektov za leti 2016 in 2017, ki pomenijo pomemben doprinos k realizaciji ciljev nadaljevanja mednarodne vpetosti.

Tako so raziskovalci na razpisu za sodelovanje z ZDA pridobili pet projektov, in sicer:

  • projekt Raziskovanje in preprečevanje samomorilnega vedenja/Research and prevention of suicidal behavior, nosilcev dr. Diega de Lea (UP IAM) in dr. Davida C. R. Kerra (School of Psychological Science Oregon State University, OSU);
  • projekt Raznolikost v vodstvenih funkcijah gozdno lesnega sektorja: uspešnost podjetij/Leadership Diversity in Forest Sector Firms: Performance Impacts, nosilcev dr. Andreje Kutnar (UP IAM) in dr. Erica N. Hansena  (Oregon State University, College of Forestry, Department of Wood Science and Engineering);
  • projekt Abstraktni poligonalni kompleksi in njihove reprezentacije/Abstract polygonal complexes and their representations, nosilcev dr. Tomaža Pisanskega (UP IAM) in dr. Egona Schulteja (Northeastern University);
  • projekt Nekateri kombinatorični problemi: grafi, hipergrafi in pozicijske igre/Some combinatorial problems: graphs, hypergraphs, and positional games, nosilcev dr. Martina Milaniča (UP IAM) in dr. Endreja Borosa (Rutgers University);
  • projekt Abstraktni politopi, grupi in ciklične konfiguracije/Abstract polytopes, groups and cyclic configurations, nosilcev dr. Istvana Kovacsa (UP IAM) in dr. Gordona I. Williamsa  (University of Alaska Fairbanks).

 

Na razpisu za sodelovanje z BiH pa naslednja projekta:

  • projekt Krepko razširljivi grafi/Jako proširivi grafovi, nosilcev dr. Štefka Miklaviča (UP IAM) in dr. Dževada Zečića (Univerzitet u Zenici);
  • projekt Poltranzitivni grafi višjih valenc/Polulučno tranzitivni grafovi većeg stepena, nosilcev dr. Primoža Šparla (UP IAM) in dr. Dušana Jokanovića (Univerzitet u Istočnom Sarajevu).