sl  en

Novice

sreda, 23. december 2015, 00:00

V začetku leta bomo pričeli uporabljati opremo v Kampusu Livade

S pridobitvijo stavbe A Univezitetnega kampusa Livade je UP postavila edinstveno infrastrukturo na območju Južne Primorske. V sodobne prostore je umeščena nova visoko-tehnološka oprema, katere nakup je država potrdila v vrednosti skoraj 1,9 milijona evrov, od tega je približno 1,6 milijona evrov prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013.

Prvič v zgodovini univerze pomeni ta mejnik bistven kvalitativni preskok, ki bo omogočil njen pospešen razvoj predvsem na področju naravoslovja, informatike in tehnike oziroma inženirstva. Nameščanje visoko-tehnološke opreme je v polnem teku in pričetek prvih aktivnosti njene uporabe je predviden v začetku leta 2016. Prostori in raziskovalna oprema bodo namenjeni zlasti raziskavam na področju aplikativnega naravoslovja, biodiverzitete, živil, prehrane, zdravja, urbanizma, ergonomije in kineziologije, oljkarstva, gastronomije in kulture vina, mediteranskih kultur itd.

Boljša organiziranost in kakovost raziskovalnega ter laboratorijskega dela bo s pomočjo nove opreme bistveno vplivala na dvig kakovosti znanstveno-raziskovalnih dosežkov, kar bo nedvomno prispevalo k večji dodani vrednosti temeljnih in aplikativnih raziskav, učinkovitejšemu prenosu znanja, tesnejšemu povezovanju in sodelovanju z deležniki iz gospodarstva in negospodarstva.