sl  en

Novice

torek, 20. maj 2014, 15:23

Vabilo na informativni dan projekta ADRIATinn

       

Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič organizira prvi informativni dan za projekt ADRIATinn, ki bo 22. maja 2014 na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za humanistične študije v dvorani Tramontana z začetkom ob 12:30.

Cilj projekta ADRIATinn je povečati konkurenčnost in sposobnost internacionalizacije malih in srednjih podjetij (MSP) na območju Jadrana z vključevanjem v čezmejni ekosistem temelječ na IKT, inovacijah in specializaciji.

ADRIATinn je strateški projekt, namenjen spodbujanju raziskovalne in inovacijske zmogljivosti ter inovativnosti v MSP-jih, prek skupnih dejavnosti ali mrež, za večjo konkurenčnost, trajnost in čezmejno povezovanje MSP na področjih bio-gospodarstva in energije.

Na infomrativnem dnevu bodo predstavljeni cilji  projekta ADRIATinn malim in srednjim podjetjem, obstoječim in potencialnim podjetnikom, raziskovalcem, samostojnim podjetnikom, in bodo predstavljene pilotne aktivnosti, seminarji in startup vikendi,  ki jih projekt načrtuje.

Dnevni red:

12:30 – 13:00 Registracija udeležencev

13:00 – 13:15 Pozdravni nagovor

13:15 – 13:30 Predstavitev projekta ADRATinn (izr. prof. dr. Tatjana Zrimec, vodja projekta, Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič)

13:30 – 13:45 Inovacije kot priložnost v bio-ekonomiji, energetiki in z njima povezanimi sektorji v jadranski regiji  (dr. Boris Horvat, Abelium R&D in Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič)

13:45 – 14:00  Odmor za kavo

14:00 – 14:20 Lokalne in nacionalne podjetniške priložnosti ter storitve, ki jih ponujata  Gospodarska zbornica Slovenije in Regionalni razvojni center Koper v okviru projekta (Mirjam Božič, direktorica, GZS, Območna zbornica za severno Primorsko in Giuliano Nemarnik, direktor, Regionalni razvojni center Koper)

14:20 – 14:40 Predstavitev pilotnih akcij in mehanizmov za podporo raziskovalnih in razvojnih dejavnosti, pospeševanje konkurenčnosti in spodbujanje novih inovativnih ekonomskih sektorjev ter panog (izr. prof. dr.  Tatjana Zrimec, Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič)

14:40 – 15:00  Razprava in zaključek

15:00 – 16:00  Mreženje ob kavi in prigrizkih

Vabljeni!

Spletna stran projekta: http://www.adriatinn.eu/

*****

Povzetek projekta: Evropska unija (EU) si je v naslednjem programskem obdobju do leta 2020 zadala ambiciozne cilje in naloge za krepitev gospodarske rasti. Ker v EU mala in srednje velika podjetja (MSP) predstavljajo kar 99 % vseh podjetij, se je EU odločila, da bo veliko pozornosti v prihodnjih letih namenila prav njim. Za učinkovitejše gospodarstvo so članice sprejele »Strategijo pametne specializacije«, strateški dokument, s pomočjo katerega se bodo osredotočile na vlaganja sredstev v raziskave in razvoj, inovacije ter povezovanje in mreženje podjetij. Prav to so tudi osnovne naloge projekta ADRIATinn, v katerem so združeni projektni partnerji iz Grčije, Albanije, Bosne in Hercegovine, Italije, Črne gore, Srbije in Slovenije ter s Hrvaške. Cilj projekta je namreč spodbujanje inovacij, raziskav in razvoja v MSP, nudenje pomoči pri njihovem mreženju ter povezovanju. Projekt ADRIATinn se bo tako osredotočil na spodbujanje inovacij v MSP, strateški medregionalni pristop, pri katerem se bodo povezovali in mrežili predstavniki različnih podjetij, raziskovalci in predstavniki lokalnih politik, pa bo pozitivno vplival na celotno jadransko regijo.
 
Cilji projekta: Glavni cilj strateškega projekta ADRIATinn je spodbuditi raziskovalne in inovacijske zmogljivosti ter inovativnost v MSP prek skupnih dejavnosti ali mrež in s tem povečati konkurenčnost MSP v jadranski regiji (ali krepitev njihovega trenutnega tržnega deleža) ter njihove sposobnosti širitve poslovanja na nove trge. To bo doseženo z naslednjimi mehanizmi: z izgradnjo trajnostnega čezmejnega »inovativnega ekosistema« za MSP, v sklopu katerega bodo najpomembnejše naloge spodbujanje mreženja, grozdenja in sodelovanja med MSP; z organizacijo start-up vikendov, na katerih se bodo podjetniki srečevali, družili in sodelovali; s predstavitvijo uspešnih podjetniških zgodb; z vzpostavitvijo mentorskih programov; s pomočjo MSP prek »helpdeskov«; z vzpostavitvijo sheme sodelovanja med MSP, raziskovalnimi  inštitucijami in predstavniki lokalne politike. Vsi omenjeni ukrepi, orodja in mehanizmi bodo pripomogli k podpori MSP pri širitvi njihovega znanja ter širitvi zmogljivosti za raziskave in razvoj. Obenem se bo projekt osredotočal tudi na stimuliranje novih start-up ter spin-off podjetij v bio-gospodarstvu in energetiki.  
 
Projekt bo tako zasledoval tri strateške cilje:
 1. spodbujanje sodelovanja in dialoga med ključnimi deležniki ter politiko za povečanje teritorialne širitvene zmožnosti ter razvoja in inovacij;
 2. oblikovanje mehanizmov, usmerjenih v MSP, za povečanje njihovih zmožnosti za raziskave, razvoj in inovacije, kar bo povečalo njihovo konkurenčnost tudi s povečanjem razvoja kakovostnih inovativnih proizvodov z visoko dodano vrednostjo;
 3. spodbujanje novih inovativnih ekonomskih sektorjev in panog, ki bodo združevale inovativne tehnologije in socialne vidike (kot so kreativne industrije, kreativno razmišljanje, komercializacija znanja).
 
Za lažje doseganje omenjenih nalog in ciljev je konzorcij projektnih partnerjev sestavljen tako, da bo projekt maksimalno izpolnjeval zadane naloge, saj so v njem predstavniki treh najpomembnejših deležnikov, ki lahko pripomorejo k enostavnejšemu doseganju ciljev projekta, ki so:
 • univerze, ki kot raziskovalne organizacije MSP pomagajo pri raziskovanju in razvoju inovativnih izdelkov ter storitev,
 • gospodarske zbornice, ki zastopajo MSP pri povezovanju z drugimi podjetji, lokalnimi skupnostmi, raziskovalnimi organizacijami in
 • lokalne oblasti, ki (so)oblikujejo politike in strategije razvoja ter podjetništva.
 
Partnerji projekta:

 

 

 • Ionina University
 • Chamber of Corfu
 • Municipality of Corfu
 • University of New York in Tirana
 • EuroPartners Development
 • Faculty of Electrical Engineering Podgorica, University of Montenegro
 • Chamber of economy of Montenegro
 • Directorate for Development of Small and Medium Sized Enterprises, Podgorica
 • Faculty of Electrical Engineering, University of Sarajevo
 • Chamber of Commerce and Industry of the Republic of Srpska – Chamber of Commerce and Industry of Trebinje Region
 • University of Kragujevac
 • Regional Chamber of Commerce Kragujevac
 • Regional Economic Development Agency for Sumadija and Pomoravlje
 • Polytechnic of Bari
 • Chamber of Commerce, Industry, Artisanship and Agriculture of Bari
 • Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič
 • Regionalni razvojni center Koper
 • Gospodarska zbornica Slovenije, Območna enota za severno Primorsko
 • University of Rijeka – Faculty of Engineering
 • Croatioan Chamber of Economy
 • Primorje – Gorski Kotar County