sl  en

Novice

petek, 27. februar 2015, 00:00

VABLJENI NA PODJETNIŠKO DELAVNICO

PODJETNI MLADI

V organizaciji UP IAM in UP FAMNIT bodo

 

3. 3. 2015 od 9:00 do 20:00

(prostori UP FAMNIT, Glagoljaška 8, Koper)

potekale

delavnice iz podjetništva za mlade raziskovalce in vse, ki so na začetku svoje podjetniško-raziskovalne poti.

Podane bodo osnove podjetništva, predstavljen proces projekta od prijave do izvajanja in primeri uspešnega povezovanja raziskovanja z gospodarstvom. Ob tem bomo predstavili še uporabna znanja za večji uspeh.

 

Prijave sprejemamo na e-obrazcu do 2. 3. 2015, oziroma do zapolnitve mest.

Kotizacija za celodnevno delavnico je 120 eur + DDV v predprijavi (do 1. 3. 2015), oziroma 150 eur + DDV (2. 3. 2015).

Kotizacijo je treba nakazati najpozneje do 2. 3. 2015 na podračun Univerze na Primorskem:

Naziv: UP IAM

Naslov: Muzejski trg 2, SI 6000 Koper, Slovenija

Št. podračuna UJP: SI56011006030347928

Sklic: 2-2015, delavnica MR

*****

 

PROGRAM DELAVNICE

 

I. Osnove podjetništva (mag. Rado Pezdir)

9:00 – 9:45 Poslovni načrt (pomen in struktura)

9:45 – 10:30 Načini financiranja podjetja (dolzniski vs. lastniski kapital, poslovni angeli, skladi tveganega kapitala, vstop na borzo vrednostnih papirjev)

10:30 – 10:45 Odmor

10:45 – 11: 30 Odločilni investicijski kriteriji (neto sedanja vrednost, IRR, MIRR, indeks profitabilnost)

11:30 – 12:00 Osnove financiranja obratnega kapitala (terjatve do kupcev, odkup terjatev, financiranje in optimizacija zalog)

 

12:00 – 13:00 Odmor za kosilo

 

II. Predstavitev možnega vključevanja na razpise (Olga Kaliada in dr. Andreja Kutnar)

13:00 – 13:30 Nacionalni in EU programi financiranja temeljnih in aplikativnih raziskav

13:30 – 14:15 Pridobivanje, vodenje in izvajanje projektov

 

14:15 – 14:30 Odmor

 

III. Dodatna znanja za uspeh

14:30 – 15:15 Vitko podjetništvo (dr. Alexis Zrimec)

15:15 – 16:00 Kako povedati kaj delamo? Promocija aktivnosti in rezultatov na najlažji ter najcenejši način.  (Martina M. Kos)

 

16:00 – 16: 15 Odmor

 

IV.  Predstavitev povezovanja raziskovanja z gospodarstvom in drugimi deležniki (dr. Vita Poštuvan, dr. Boris Horvat, dr. Andreja Kutnar in gosti iz gospodarstva)

16:15 – 17:00 Od ideje do projektnega partnerja iz gospodarstva

17:00 – 17:45 Primer raziskovalnega sodelovanja v globalnem podjemu (raziskave, prenos znanj, inovacije, zaščita intelektualne lastnina)

17:45 – 18:00 Primer povezovanja z drugimi deležniki (diseminacija rezultatov, vpetost v okolje)

 

18:00 – 18:15 Odmor

 

18:15 – 19:30 Izvajanje projektov z gospodarstvom – primeri iz prakse:

(sodelovanje z Luko Koper d.d. (dr. Jure Pražnikar), podjetje S2P (dr. Nejc Šarabon) in sodelovanje s slovenskim podjetjem

19:30 – 20:00 Zaključek in podelitev certifikatov

*****

Organizator si pridržuje pravico do manjše spremembe programa zaradi morebitnih organizacijskih razlogov. V primeru večjega števila prijavljenih tujih udeležencev, lahko delavnica poteka v pretežno angleškem jeziku.

*****

Mladi raziskovalci z udeležbo izpolnijo pogoj  111. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanja izvajanja raziskovalne dejavnosti. Potrdilo prejmejo ob zaključku delavnice.