sl  en

Novice

torek, 29. maj 2018, 00:00

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV NA UP IAM

S 25. 5. 2018 je stopila v veljavo Splošna uredba o varovanju osebnih podatkov v EU (General Data Protection Regulation – GDPR) – v nadaljevanju Uredba, ki prinaša nekaj novosti in nove zahteve za upravljavce in obdelovalce podatkov, med katerimi so univerze in pa naš inštitut. Univerza na Primorskem, katere članica je tudi Inštitut Andrej Marušič (UP IAM), je ena pravna oseba, kar pomeni, da so vsa pravila, tudi vezana na varovanje osebnih podatkov usklajena za članice in vodena na ravni Univerze na Primorskem.

Področje varovanja podatkov je tako na Univerzi na Primorskem že vrsto let urejeno s Pravilnikom o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov na Univerzi na Primorskem, ki je bil sprejet na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Spremembe, ki jih prinaša nova Uredba, bodo na nacionalni ravni urejene z ZVOP-2, ki je trenutno še v zakonodajnem postopku.

Na podlagi Uredbe bodo na ravni univerze kot enovite pravne osebe oblikovane in sprejete spremembe internih aktov, na podlagi Uredbe je imenovana tudi enotna pooblaščena oseba za področje varovanja osebnih podatkov (t.i. DPO - Data protection officer) za vse članice Univerze na Primorskem.

Več o področju varovanja osebnih podatkov na Univerzi na Primorskem, je dostopno na podstrani: https://www.upr.si/sl/univerza/varovanje-osebnih-podatkov.  

Ključne informacije o novi Uredbi so strnjeno objavljene na spletni strani Urada informacijskega pooblaščenca: https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/najpogostejsa-vprasanja-in-odgovori/