sl  en

Novice

torek, 12. maj 2015, 00:00

Volitve UO UP - Razglas Liste kandidatov

Volilna komisija je dne 6. 5. 2015 na podlagi predlogov članic UP potrdila:

  1. Listo kandidatov za izvolitev članov Upravnega odbora UP iz vrst predstavnikov delavcev, ki opravljajo visokošolsko ali znanstveno raziskovalno dejavnost in
  2. Listo kandidatov za izvolitev članov Upravnega odbora UP iz vrst predstavnikov upravno administrativnih ali strokovno tehničnih delavcev.

Skladno z rokovnikom za izvedbo volitev za člane UO UP in skladno s 37. členom Pravilnika o volitvah organov Univerze na Primorskem volilne razglase objavljamo na spletni strani UP IAM.

Predčasne volitve za izvolitev člana Upravnega odbora Univerze na Primorskem iz vrst  predstavnikov delavcev, ki opravljajo visokošolsko ali znanstveno raziskovalno dejavnost in iz vrst predstavnikov upravno administrativnih ali strokovno tehničnih delavcev bodo dne 22. 5. 2015 v času med 9.00 uro in 12.00 uro na volišču št. 1 v Kopru, v prostorih Armerije, Titov trg 4, Koper,
redne volitve pa bodo dne 27. 5. 2015 v času med 9.00 uro in 16.00 uro na volišču št. 1 v Kopru, v prostorih Armerije, Titov trg 4 in na volišču št. 2 v Portorožu, v prostorih UP Fakultete za turistične študije – Turistica, Obala 11/a, Portorož.

Glede na vpis v volilne imenike bodo volivci članic UP FHŠ,UP Famnit, UP FM, UP PEF, UP FVZ, UP IAM, UP ZRS, UP ŠD in UP UK lahko volili na volišču št. 1 v Kopru, v prostorih Armerije, Titov trg 4, Koper.

Volivci članice UP FTŠ-Turistica bodo imeli na dan rednih volitev, 27. 5. 2015 volišče v Portorožu, v prostorih UP Fakultete za turistične študije – Turistica, Obala 11/a, Portorož (volišče št. 2).

Na predčasnih volitvah dne 22. 5. 2015 je možno voliti samo na volišču št. 1 v Kopru in lahko pridejo voliti volilni upravičenci iz vseh članic UP (tudi UP FTŠ Turistica).

 

Vpogled v volilne imenike je skladno z rokovnikom in 41. členom Pravilnika o volitvah organov UP možen od 11. 5. 2015 do 22. 5. 2015 v Sektorju za pravne in kadrovske zadeve rektorata UP.

 

Predstavitve kandidatov:
mag. Martina Kovačič Kuzmić
dr. Janez Mekinc
dr. Marko Orel
dr. Tina Štemberger