sl  en

Novice

četrtek, 6. november 2014, 00:00

Zaključno srečanje partnerjev projekta Safeport

UP IAM je partner strateškega projekta SAFEPORT, financiranega v okviru Operativnega programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007 - 2013, katerega cilj je bil povečanje varnosti v pristaniščih severnojadranske regije preko analize stanja in priprave skupnih postopkov ter smernic za zagotovitev večje varnosti. Povečana varnost pri delu in varovanje okolja namreč predstavljata povečanje konkurenčne prednosti in večjo kakovost dela pristanišč.

Ob izteku projekta je vodilni partner, Autorita' portuale di Venezia, 5. novembra 2015, organiziral srečanje vseh partnerjev. Na konferenci, ki je potekala v beneškem Palazzo Vega smo predstavili opravljeno delo na projektu, vsak partner pa je podrobno predstavil delo na svojem delovnem sklopu.

UP IAM je tako natančneje predstavil delo na področju urejanja modelov in podajanja predlogov za upravljanje emisij v pristanišču.