sl  en

Novice

četrtek, 16. junij 2016, 00:00

Znanstvena revija Ars Mathematica Contemporanea uvrščena v prvo četrtino najboljših

Slovenska znanost se od danes ponaša s pomembnim dosežkom: indeks citiranja SCI (Science Citation Index) za leto 2015 revijo Ars Mathematica Contemporanea (AMC) po faktorju vpliva uvršča v prvo četrtino revij na področju matematike.

Revijo AMC sta leta 2008 zasnovala in jo s pomočjo zagnane skupine domačih in tujih urednikov še dandanes vodita prof. dr. Dragan Marušič in prof. dr. Tomaž Pisanski, izdaja pa jo Univerza na Primorskem v sodelovanju z Društvom matematikov, fizikov in astronomov Slovenije in Inštitutom za matematiko, fiziko in mehaniko Ljubljana. V njej so objavljeni vrhunski znanstveni prispevki sodobne matematike, ki izhajajo iz diskretne in uporabne matematične paradigme. Prednost imajo raziskave, ki združujejo področja diskretne matematike z drugimi deli matematike kot so algebra, geometrija, topologija, teoretično računalništvo in kombinatorika.

   

Faktor vpliva se v znanosti uporablja kot merilo odmevnosti znanstvenih revij, s tem pa tudi ugleda raziskovalcev, ki v njih objavljajo. Določen je le za pomembnejše svetovne serijske publikacije s področja naravoslovja in družboslovja. Specializirana podatkovna zbirka Inštituta za znanstveno informiranje ISI (Institute for Scientific Information), ki omogoča pregled citiranosti znanstveinh prispevkov, pokriva nad 14.000 revij po vsem svetu. Med njimi le 19 periodičnih znanstvenih publikacij izhaja v Sloveniji, čeprav ARRS sofinancira izdajanje 138 periodičnih znanstvenih ter 18 poljudno znanstvenih publikacij. Revija AMC je s faktorjem vpliva 0,985 zasedla 60. mesto med 312 matematičnimi revijami, ki jih pokriva ISI. Faktor vpliva za leto 2015 se računa tako, da se število citatov v letu 2015 na članke objavljene v letih 2014 in 2013 deli s številom teh člankov. Odkar se je leta 2011 revija AMC uvrstila na seznam matematičnih revij s faktorjem vpliva, je bila doslej dvakrat v tretji četrtini in dvakrat v drug četrtini. Vztrajno večanje odmevnosti revije zahteva tudi ohranjanje oziroma povečevanje kvalitete objavljenih prispevkov. Zaradi visokih standardov tako uredništvo v objavo sprejme  manj kot eno tretjino prispelih rokopisov.

Revija AMC je prva slovenska revija, ki ji je uspel vstop v elitno zgornjo četrtino znanstvenih revij s faktorjem vpliva kar predstavlja nov mejnik v slovenski znanosti, ki še dodatno utrjuje mesto slovenskega raziskovanja na svetovnem zemljevidu.