sl  en

FAMNIT

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem (UP FAMNIT) 

Z ustanovitvijo Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) v letu 2006 je Univerza na Primorskem pridobila svoje naravoslovno uravnoteženje.

Študijski programi na fakulteti s svojo komplementarnostjo stremijo k vzpostavitvi prostora, kjer bo ob uporabi univerzalnega znanstvenega jezika (matematika) v optimalnem komunikacijskem polju (računalništvo) mogoče soustvarjati integrirano znanost, gospodarstvu pa pri tem nuditi kvalitetno izobražene kadre za potrebe v različnih panogah (predvsem v transportu, bančništvu, zavarovalništvu, igralništvu, računalniških podjetjih, sodobni ekonomiji).

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije nudi dodiplomske in podiplomske študijske programe na različnih področjih: matematiki, računalništvu in informatiki in naravoslovju ter psihologiji.

Na dodiplomski ravni (prva bolonjska stopnja), fakulteta ponuja triletne univerzitetne študijske programe (180 kreditnih točk), ki diplomantom omogočajo zaposlitev ali pa nadaljevanje študija na magistrski ravni (druga bolonjska stopnja). Podiplomski študij na fakulteti zajema dvoletne magistrske (120 kreditnih točk) in triletne doktorske študijske programe (180 kreditnih točk).

V študijskem letu 2009/2010 fakulteta izvaja šest univerzitetnih dodiplomskih programov, tri magistrske in dva doktorska študijska programa. V študijskem letu 2010/2011 sta razpisana še dva nova dodiplomska študijska programa - Biopsihologija in Aplikativna kineziologija,ter dva nova podiplomska magistrska študijska programa Matematika s finančnim inženiringom in Aplikativna kineziologija.

Dodiplomski in magistrski študijski programi se izvajajo kot redni študij, doktorski programi pa izredno.

Študij temelji na sodobnih metodah poučevanja ter se izvaja v različnih oblikah, kot so predavanja, seminarji, vaje (terensko, laboratorijsko delo) in samostojni študij, pri čemer je večina metod podprta z informacijsko tehnologijo. Učni in študijski proces temeljita na proaktivnih metodah, ki študente spodbujajo h kritičnemu vrednotenju pridobljenega znanja in veščin.  

Fakulteta je posebej usmerjena v povezovanje izobraževanja in raziskovanja ter študente vključuje v raziskovalne dejavnosti na fakulteti in na Primorskem inštitutu za naravoslovne in tehnične vede.  

V decembru 2009 je fakulteta dobila svojo prvo objavo v reviji Science (objave v reviji Science se upoštevajo tudi pri razvrščanju univerz na šanghajsko lestvico najboljših univerz sveta); članek z naslovom Indirect Punishment and Generosity Toward Strangers (Posredno kaznovanje in dobrodelnost do neznancev), je kot vodilni avtor napisal doc. dr. Aljaž Ule, predavatelj na študijskih programih Matematika ter Matematika v ekonomiji in financah na UP FAMNIT.

Več informacij na Famnitovi spletni strani