sl  en

Mladi raziskovalci

Mladi raziskovalci

Ime in priimek
Raziskovalno področje po klasifikaciji ARRS 
Doba financiranja (od – do)
Raziskovalni mentor
 
Klavdija Kutnar 1.01 - Matematika 1.1.2005 - 30.6.2008 dr. Dragan Marušič doktorirala 31.3.2008
Matic Meglič
3.08.00 – Medicinske vede / Javno zdravstvo (varstvo pri delu)
1.10.2006 – 30.4.2010
dr. Andrej Brodnik
doktoriral 19.10.2010
Vito Vitrih 1.01.03 – Naravoslovno-matematične vede / Matematika / Numerična in računalniška matematika 1.11.2005 – 30.04.2010 dr. Dragan Marušič
doktoriral
14.4.2010
Marja Kuzmanić 3.09.00 – Medicinske vede / Psihiatrija 5.09.00 – Družboslovne vede / Psihologija 1.10.2007 – 30.03.2011 dr. Ernest Ženko
doktorirala
26.3.2012
Cui Zhang 1.01.04 – Naravoslovno-matematične vede / Matematika / Algebra 1.01.05 – Naravoslovno-matematične vede / Matematika / Teorija grafov 1.02.2008 – 31.05.2010 dr. Dragan Marušič
doktorirala
4.1.2011
Ademir Hujdurović Matematika 1.1.2010-30.6.2013 dr. Dragan Marušič  
Alexander Vasilyev Računsko intenzivne metode in aplikacije 15.3.2011-14.9.2014 dr. Dragan Stevanović  
Sergio Hiroki Koike Qunitanar
Matematika 1.10.2011-15.4.2014 dr. Aleksander Malnič  
Katja Berčič Matematika 1.10.2010-15.4.2013 dr. Primož Potočnik  
Karla Počkaj Matematika 1.11.2011-1.5.2015 dr. Dragan Marušič  

 

Mladi raziskovalci iz gospodarstva

 

Ime in priimek
Raziskovalno področje po klasifikaciji ARRS
Doba financiranja (od – do)
Raziskovalni mentor
Podjetje
Milan Mirjanič 3.09.00 - Medicinske vede / Psihiatrija 1.12.2006 – 31.05.2010 dr. Dragan Marušič ISTRABENZ TURIZEM d.d., turizem in storitve