sl  en

Center za sodelovanje z industrijo

Osnovni namen Centra za sodelovanje z industrijo (CSI:IAM) je krepitev razvojnih in tehnoloških komponent delovanja Inštituta Andrej Marušič, pospeševanje razvojno-raziskovalnega sodelovanja z gospodarstvom, pospreševanje prenosa znanj, prenos dobrih prakspredvsem na področju upravljanjaintelektualno lastnino ter promocija dosežkov in znanj na Univerzi na Primorskem.

Zlasti v luči gospodarske in finančne krize je pospeševanje in vzpostavitev partnerskega sodelovanja s podjetji na skupnih projektih pomembna in ključna usmeritev nadaljnjega razvoja javnih raziskovalnih inštitucij. Center v sodelovanju z ostalimi oddelki UP IAM deluje predvsem povezovalno s ciljem spodbujanja sodelovanja članov obstoječih oddelkov z gospodarstvom. Center bo sodeloval in po potrebi tudi vodil interdisciplinarne projekte z gospodarstvom, ki bodo vključevali raziskovalce iz drugih članic Univerze na Primorskem

Sodelovanje na raziskovalno-razvojnem področju v EU in svetu

Omogočamo vključevanje podjetij v mednarodno raziskovalno-razvojno sodelovanje z namenom dostopa do najnovejšega znanja ter vključevanje v najnaprednejše mreže in konzorcije. Poleg mednarodnega sodelovanja spodbujamo meddisciplinarne industrijske projekte, ki ponujajo nove možnosti in različne mehanizme povezovanja podjetij.