sl  en

CENTER ZA POVEZANO ZNANOST IN RAZVOJ (POZNAR) (Centre for Single Science and Development)

Center za povezano znanost in razvoj (POZNAR, Centre for Single Science and Development) je v mirovanju.