sl  en

Knjižnica TeMeNa

Visokošolska knjižnica za tehniko, medicino in naravoslovje (TeMeNa) je začela delovati oktobra 2008 v okviru Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (FAMNIT) ter Primorskega inštituta za naravoslovne in tehnične vede Koper (PINT) Univerze na Primorskem.

TeMeNa kot visokošolska knjižnica podpira študijski in raziskovalni proces, tako da izvaja svojo dejavnost predvsem za študente, visokošolske učitelje in druge visokošolske delavce. Ob tem pa vsakomur omogoča včlanitev in dostop do osnovnih storitev v obsegu in na način, kot je določenoPravilnikom o poslovanju knjižnice. Storitve se nanašajo na izposojo gradiva, posredovanje informacij glede storitev knjižnice in gradiva ter usposabljanje uporabnikov za uporabo TeMeNa. Izdelava, vodenje in redakcija bibliografij raziskovalcev v sistemu COBISS se v knjižnici TeMeNa opravlja za registrirane raziskovalce IAM in FAMNIT Univerze na Primorskem.

TeMeNa je tudi informacijski center za znanstveno in strokovno informiranje, ki posreduje informacije iz strokovnih področjih tehnike, matematike in naravoslovja. Črpa jih iz svojih in nabavljenih podatkovnih zbirk ter različnih online informacijskih servisov, posreduje pa osebno, po telefonu ali po elektronski pošti.

Študenti Univerze na Primorskem (UP) postanejo člani TeMeNa ob vpisu na UP. Izkazujejo se s študentsko izkaznico, ki je hkrati enotna knjižnična izkaznica za vse knjižnice Univerze na Primorskem. Ob prijavi v TeMeNa izpolnijo pristopno izjavo.

Vse uporabnike prosimo, da pri prvem obisku v knjižnici predložijo osebni dokument za točen in popoln vpis osebnih podatkov.

  Referenčni servis
  Vprašaj Knjižničarja

 

e-pošta knjižnicetemena@upr.si
kontaktna osebamag. Petruša Miholič, vodja knjižnice
e-poštapetrusa.miholic@upr.si
telefon+386 5 6117 572
fax: +386 5 6117 571
naslov:
Univerza na Primorskem
Knjižnica za tehniko, medicino in naravoslovje
Glagoljaška 8, 6000 Koper

 

Hitre povezave: