sl  en

Raziskovalni programi

UP IAM (nekdaj UP PINT) je leta 2009 začel z izvajanjem treh raziskovalnih programov, in sicer programa »Algebra, diskretna matematika, verjetnostni račun in teorija iger«, v katerem UP PINT nastopa kot nosilec, kot partner pa sodeluje pri programu »Računsko intenzivne metode v teoretičnem računalništvu, diskretni matematiki, kombinatorični optimizaciji ter numerični analizi in algebri z uporabo v naravoslovju in družboslovju« in programu »Metrologija in biometrični sistemi«. Vsi trije programi se bodo nadaljevali tudi v letu 2014.

 

Naslov 
Raziskovalno področje po klasifikaciji ARRS 
Trajanje 
(od – do)
Ime izvajalca in vodje programa
Algebra, diskretna matematika, verjetnostni račun in teorija iger 1.01.00 – Naravoslovno-matematične vede / Matematika 1.07.00 – Naravoslovno-matematične vede / Računsko intenzivne metode in aplikacije 1. 1. 2009 – 31. 12. 2014

UP IAM, vodja dr. Marušič Dragan


Računsko intenzivne metode v teoretičnem računalništvu, diskretni matematiki, kombinatorični optimizaciji ter numerični analizi in algebri z uporabo v naravoslovju in družboslovju


1.07.00 – Naravoslovno-matematične vede / Računsko intenzivne metode in aplikacije 1.01.00 – Naravoslovno-matematične vede / Matematika 1. 1. 2009 – 31. 12. 2014 Inštitut za matematiko fiziko in mehanikovodja dr. Pisanski Tomaž
Metrologija in biometrični sistemi  
 
2.06.01 – Tehniške vede / Sistemi in kibernetika / Tehnologija vodenja sistemov 2.15.00 – Tehniške vede / Meroslovje 1. 1. 2009 – 31. 12. 2017 UL, Fakulteta za elektrotehniko, vodja dr. Pavešič Nikola; vodja na UP IAM dr. Janez Žibert