sl  en

Stalna dejavnost

UP IAM organizira znanstvene sestanke, seminarje, konference in druge dejavnosti.

Med njimi je seminar MARA (skupni Seminar za matematične in računalniške znanosti Oddelka za matematiko in računalništvo UP FAMNIT, Oddelka za matematiko in računalništvo UP IAM, Oddelka za matematiko in računalništvo UP PEF ter Oddelkov za matematiko in teoretično računalništvo IMFM), ki poteka enkrat tedensko v prostorih UP FAMNIT.