sl  en

Raziskovalna skupina

V raziskovalni skupini UP IAM je bilo konec leta 2013 skupno 73 raziskovalcev in 7 tehničnih sodelavcev.

 
Ime raziskovalne skupine
Področje raziskovalne skupine po klasifikaciji ARRS 
Vodja raziskovalne skupine
Število registriranih raziskovalcev v skupini
Raziskovalna skupina UP IAM, šifra: 1669-001 Naravoslovno matematične vede, tehniške vede, biotehniške vede, medicinske vede izr. prof. dr. Vito Vitrih 73