sl  en

Oddelek za matematiko

V okviru Oddelka za matematiko na UP IAM potekajo raziskave intra- in inter-disciplinarne narave. Raziskave namreč združujejo posamezne sklope naslednjih področij matematike: algebra, kombinatorika s teorijo grafov (diskretna matematika), kriptografija in verjetnostni račun. Hkrati pa prek matematičnega modeliranja in računalniških simulacij posegajo tudi na področje teorije iger. V okviru raziskovanja pa so obravnavane tudi povezave z drugimi matematičnimi disciplinami, tako kot tudi aplikacije v drugih vejah znanosti.

Raziskovanje v okviru Oddelka za matematiko je vpeto v številne mednarodne projekte. Oddelek redno vzdržuje stike s tujimi raziskovalci skozi raziskovalne obiske, z aktivno udeležbo na mednarodnih konferencah in organizacijo le-teh. Oddelek vsako leto gosti več vrhunskih strokovnjakov iz tujine, nekaj med njimi tudi za daljše časovno obdobje.

Oddelek za matematiko tesno sodeluje z istoimenskim oddelkom znotraj UP FAMNIT. Znanje, pridobljeno v raziskovalnem delu, prenašamo v študijski proces v okviru študijskih programov s področja matematike in računalništva na vseh treh stopnjah na UP FAMNIT.

Predstojnica oddelka: prof. dr. Klavdija Kutnar

Raziskovalni seminar Oddelka za matematiko

Mladi raziskovalci:

  • Žiga Velkavrh
  • Nevena Mitrović
  • Blas Fernandez
  • Sadmir Kudin
  • Amar Bapić
  • Sara Pia Marinček
  • Gregory Robson

Organizirana mednarodna srečanja:

Sodelovanje v uredniških odborih mednarodnih matematičnih revij: