sl  en

Slovenski center za raziskovanje samomora

 

Eng: 


Novica november 2013:
Odprli smo novo spletno postajo za razumevanje samomora: Živ? Živ! Vabljeni!

 


V zadnjem desetletju smo v Sloveniji priča trendu upadanja samomorilnega količnika, kar je nedvomno pozitiven premik. Samomor razumemo kot kompleksen fenomen, ki je povezan z veliko dejavniki tveganja, njegovo preprečevanje pa s krepitvijo varovalnih dejavnikov. Eden izmed razlogov za trend upadanja samomorilnega količnika je verjetno tudi vedno večja informiranost ljudi o tem javnozdravstvenem problemu

V letu 2011 je bil v okviru Inštituta Andrej Marušič (UP IAM) ustanovljen Slovenski center za raziskovanje samomora. V spomin na delo pokojnega kolega izr. prof. dr. Andreja Marušiča in z namenom nadaljevanja njegovega dela, so pobudo za ustanovitev samostojne enote znotraj inštituta dali prof. dr. Diego De Leo in skupina nekdanjih sodelavcev dr. Marušiča. Center je vključen v evropske in nacionalne projekte s področja preučevanja in preprečevanja samomora.

Vizija centra je zagotavljati visoko kakovostne raziskave za boljše razumevanje in razlago samomorilnega vedenja, kar bo prispevalo tako k preprečevanju samomorov kot podpori bližnjim ob izgubi zaradi samomora.

Cilji centra:

 • Zmanjševati samomorilni količnik v Sloveniji;
 • Učinkovito preprečevati spekter samomorilnih vedenj – tako tiste s smrtnim izidom kot brez njega;
 • Uporabljati široko paleto visoko kakovostnih raziskovalnih metod za boljše razumevanje in razlago samomorilnega vedenja;
 • Izvajati raziskave na multidisciplinaren način, z zavedanjem kompleksnosti fenomena samomora in upoštevanjem kulturnih razlik;
 • Zagotavljati učinkovite intervencije in možnosti zdravljenja tako za preprečevanje samomora kot za podporo bližnjim po samomoru;
 • Prizadevanje za odpravljanje stigme, povezane s samomorilnim vedenjem;
 • Razširjati najboljše razpoložljivo znanje na področju suicidologije med strokovno in laično javnostjo;
 • Zagotavljati povezovanje znanosti, vladnih in nevladnih organizacij ter strokovne in laične javnosti preko različnih medijev in dogodkov;
 • Zagotavljati izobraževanja in usposabljanja tako univerzitetnih študentov kot druge zainteresirane javnosti;
 • Sodelovati v nacionalnih in mednarodnih združenjih;
 • Prispevati pri implementaciji in vrednotenju nacionalne strategije za preprečevanje samomora;
 • Postati priznano središče za raziskovanje samomora tako na nacionalni kot mednarodni ravni.

Leta 2012 smo centru dodali lasten logotip, ki ponazarja vizijo našega dela.