sl  en

Uprava

Direktor inštituta:

izr. prof. dr. Vito Vitrih

Svetovalka direktorja:

Martina Marušič Kos

Upravno-administrativne in strokovno-tehnične naloge opravljajo v Službi za raziskovalno-razvojno djeavnosti (ki vključuje tudi naloge tajništva) ter podporne strokovne službe, ki si jih inštitut in UP FAMNIT delita na podlagi Memoranduma o medsebojnem sodelovanju na področjih skupnega interesa med UP FAMNIT in UP IAM. Na podlagi omenjenega Memoranduma UP IAM skrbi tudi za raziskovalno dejavnost UP FAMNIT, UP FAMNIT pa za promocijsko in mednarodno delovanje UP IAM.

 

Finančno-računovodska služba:

    

Kadrovska služba:

 

Tajništvo/Služba za raziskovalno-razvojno dejavnost:

 

Člani Znanstvenega sveta (na 31. 12. 2013):

 • dr. Vito Vitrih (predsednik)
 • dr. Andrej Brodnik (podpredsednik)
 • dr. Boris Horvat (pooblastilo dr. Primož Lukšič)
 • dr. Andreja Kutnar
 • dr. Klavdija Kutnar
 • dr. Dragan Marušič
 • dr. Štefko Miklavič
 • dr. Tomaž Pisanski (pooblastilo dr. Jure Pražnikar)
 • dr. Janez Žibert

Znanstvenemu svetu mandat aprila 2017.

Komisije Znanstvenega sveta:

 • Komisija za izvolitve v nazive UP FAMNIT/UP IAM - predsednik: dr. Andrej Brodnik
 • Komisija za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo
 • Komisija za spodbujanje kakovosti raziskovalnega dela
 • Komisija za prenos znanja v gospodarstvo
 • Komisije za sprejem internih inovacij
 

Člani upravnega odbora UP IAM:

 • dr. Marko Orel (predstavnik UP FAMNIT) – predsednik UO UP IAM
 • dr. Štefko Miklavič (predstavnik nosilcev raziskovalnih projektov UP IAM) – namestnik predsednika UO UP IAM
 • dr. Andrej Brodnik (predstavnik nosilcev raziskovalnih projektov UP IAM)
 • Igor Rauter (predstavnik gospodarstva)
 • Martina M. Kos (predstavnica zaposlenih UP IAM)

 

Predstojniki oddelkov:

Predstojnica Oddelka za matematiko:
   Izr. Prof. dr. Klavdija Kutnar

Predstojnik Oddelka za preučevanje zdravja:
   Prof. dr. Dragan Marušič

Predstojnik Oddelka za informacijske znanosti in tehnologije:
   Doc. dr. Janez Žibert

Predstojnik Oddelka za tehnologijo:
    Prof. dr. Tomaž Pisanski

Predsednik upravnega odbora:
    Doc. dr. Marko Orel